รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ครูบุญช่วย
10 ส.ค. 2561
Posted by นายชารินทร์ ลาฤทธิ์
๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม การปลูกป่าเเละการรักษาสิ่งเเวดล้อม กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ชุมชนเเละสาธารณะ ณ วนอุทยานเขาหลวง จังหวัดนครสวรรค์