รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
จิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
10 ส.ค. 2561
Posted by นายอรรคพล ไฝทาคำ
จิตอาสาซ่อมไฟฟ้าให้วัดกิจกรรมความรับผิดชอบ
แผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/?fields=og_object%7Blikes.summary(total_count).limit(0)%7D,share&id=http://r-moral.net/post_info.php?id=2655): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/moraladmin/domains/r-moral.net/public_html/moral/bbscripts/decode.php on line 5