รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
จิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์
10 ส.ค. 2561
Posted by นางสาวจรีพร วงศ์ชัยเพ็ง
9/8/2561 วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำโดยนายอรรคพล ประเสริฐ นายนฤนาท ปะวัดสา วัชรากรณ์ กฤษณาและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมโครงการจิตรอาสา หน่วยพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา จิตอาสาอำเภอแก้งคร้อ จังหวักชัยภูมิ " เราทำความดีด้วยหัวใจ"