รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
จิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์
10 ส.ค. 2561
Posted by นางสาวจรีพร วงศ์ชัยเพ็ง
ช่างไฟฟ้าจิตอาสา เช็ดล้างทำความสะอาดพัดลมที่โรงอาหาร วก.แก้งคร้อ นำทีมโดยคุณครูนิคม แทนราษฏ์ หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลังและนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1