รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
เรียนรู้ ขยัน ก้าวทันต่ิTime
10 ส.ค. 2561
Posted by นายอรรคพล ไฝทาคำ
ผลงานด้านกีฬาแข่งขันอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคสกลนครได้เป็นตัวแทนภาค มวยไทยสมัครเล่น กีรฑา หมากล้อม