รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
วิทยาลัยสวยด้วยมือเรา
10 ส.ค. 2561
Posted by นางสาวจรีพร วงศ์ชัยเพ็ง
นายจักรกฤษ บุญเติม นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ นำนักเรียน นักศึกษาทำกิจกรรมหน้าเสาธงและตรงเวลา รู้หน้าที่ มีวินัย