รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
นักเรียนจิตอาสา
10 ส.ค. 2561
Posted by นายวิเชียร พูนชัย
ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลังจัดโครงการรักแม่ด้วยดวงใจโดยการจัดเลี้ยงอาหารเช้าและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มให้กับบ้านพักคนชราอู่ทองพนังตักจังหวัดชุมพร