รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
วิทยาลัยสวยด้วยมือเรา
10 ส.ค. 2561
Posted by นายวิเชียร พูนชัย
ชมรมวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงจัดเก็บกวาดทำความสะอาดโรงฝึกงานเพื่อให้วิทยาลัยฯสวยด้วยมือเรา