รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
โครงงานคุณธรรมคนดีศรีเกษตร
10 ส.ค. 2561
Posted by นางกนิษฐา ยาวิราช
10 สค. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ นำ นศ.ร่วมกับอำเภอสีนป่าตอง ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เป็นการปลูกฝังคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างวินัยในการสำนึกรักในสิ่งแวดล้อม