รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
จิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
10 ส.ค. 2561
Posted by นายอรรคพล ไฝทาคำ
คณะกรรมการนิเทศอาสา คุณธรรมกลุ่มระดับจังหวัด อาชีวะศึกษา มาวิทยาเทคนิคสกลนครเพื่อตรวจคณะทำงาน