รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
สามัคคี ใส่ใจ วินัยแถว
11 ก.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ในเช้าวันนี้