รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
12 ก.ย. 2561
Posted by นายสุริน ร่วมคำ
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด โตไปไม่โกง โดยมีนักศึกษา ชฟ.1102 จำนวน 38 คน เครือข่ายนักศึกษาสถานศึกษาคุณธรรม 2 คน และสภาเด็กจังหวัดเชียงใหม่ 15 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอาคารจุลเทพ 12 ก.ย.61