รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
โครงการกตัญญูรู้คุณ
12 ก.ย. 2561
Posted by นางสาวสุวภัทร เกิดสอน
วันที่ 12 กันยายน 2561 กิจกรรมกตัญญูรู้คุณ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้าเพื่อสืบสานประเพณีไทย บริเวณหน้าวิทยาลัย