รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเซกา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ความมีระเบียบวินัย (รักษาความสะอาด ปราศจากขยะ),(แต่งกายถูกระเบียบเป็นเกียรติแก่ตนเอง),(ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายสวัสดี),(มีวินัย ใส่ใจ ใส่หมวก)
13 ก.ย. 2561
Posted by นายอุดมการณ์ เสนาะศัพย์
งานโครงการพิเศษฯ
นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ต.โสกก่าม
อ.เซกา จ.บึงกาฬ