รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ความมีระเบียบวินัย (รักษาความสะอาด ปราศจากขยะ),(แต่งกายถูกระเบียบเป็นเกียรติแก่ตนเอง),(ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายสวัสดี),(มีวินัย ใส่ใจ ใส่หมวก)
13 ก.ย. 2561
Posted by นายอุดมการณ์ เสนาะศัพย์
งานโครงการพิเศษฯ
นำคณะครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ต.โสกก่าม
อ.เซกา จ.บึงกาฬ

Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/?fields=og_object%7Blikes.summary(total_count).limit(0)%7D,share&id=http://r-moral.net/post_info.php?id=4582): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/moraladmin/domains/r-moral.net/public_html/moral/bbscripts/decode.php on line 5