รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
การแต่งกายดีตามระเบียบวิทยาลัย
13 ก.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
ครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมกันบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย