รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ความมีระเบียบวินัย (รักษาความสะอาด ปราศจากขยะ),(แต่งกายถูกระเบียบเป็นเกียรติแก่ตนเอง),(ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายสวัสดี),(มีวินัย ใส่ใจ ใส่หมวก)
14 ก.ย. 2561
Posted by นายอุดมการณ์ เสนาะศัพย์
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเซกา
นุ่งผ้าซิ่นมาเรียนในทุกวันศุกร์