รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
มารยาทงามตามวิถีไทย
8 พ.ย. 2561
Posted by นายเอกพล หาดทวายการ
ในทุกเช้าของแต่ละวันจันทร์ - ศุกร์ นักเรียน นักศึกษาทุกคนก่อนเข้าวิทยาลัยจะทำความเคารพครูเวรประจำวัน โดยการ ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ซึ่งเป็นมารยาทของคนไทยที่เมือเจอกันในตอนเช้าหรือเจอกันครั้งแรกในแต่ละวันก็จะทักทายกันด้วยการยิ้ม ไหว้ และกล่าวคำสวัสดีต่อกัน