รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
สามัคคี ใส่ใจ วินัยแถว
8 พ.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
คณะครูวิทยาลัยเทคนิคยโสธรเข้าศึกษาดูงานแผนกการจัดการโลจิสติกส์และดูการซ้อมแข่งขันเบียร์เกมส์และโซ่อุปทาน