รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพปัว แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
โครงการเสริมสร้างความมีวินัย
9 พ.ย. 2561
Posted by นางฐิติกันต์ จันทร์เจียม
ทีมอาสาสำรวจการสวมหมวกนิรภัยที่ประตูทางเข้าด้านวิทยาลัยการอาชีพปัว ช่วงเช้าเวลา 07.00-07.30 น.ก่อนกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ทีมอาสาจะมาปฏิบัติหน้าที่สำรวจและสรุปรายชื่อ นร. ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย