รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เช้านี้ที่เสาธง
9 พ.ย. 2561
Posted by นายเอกพล หาดทวายการ
หลังจากที่ทำกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ และอื่นๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ครูเวรประจำวันมาให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และชมรมวิชาชีพแต่ละชมรมที่ได้รับผิดชอบในแต่ละวันได้ออกมาทำกิจกรรมนำเสนอภาษาอังกฤษวันละคำ ตามโครงการ English for Everyday