รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
มารยาทงามตามวิถีไทย
9 พ.ย. 2561
Posted by นายเอกพล หาดทวายการ
ก่อนเข้า - ออกวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาจะทำความเคารพ ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดีกับครูเวรประจำวันหน้าประตูวิทยาลัยทุกครั้ง