รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
สังคมหัวแข็ง
9 พ.ย. 2561
Posted by นายเอกพล หาดทวายการ
ในแต่ละวันจันทร์ - ศุกร์ นักเรียน นักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางมาวิทยาลัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายทุกคนจะสวมหมวกนิรภัย เมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์มาถึงเขตที่ให้จอดรถและดับเครื่องยนต์ก็จะลงจากรถจักรยานยนต์ เปิดหมวกนิรภัย เพื่อทำความเคารรพ ยิ้มไหว้ทักทายสวัสดีครูเวรประจำวัน และเข็นรถเข้าไปจอดในโรงจอดรถ