รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
เช้านี้ที่เสาธง
9 พ.ย. 2561
Posted by นายเอกพล หาดทวายการ
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค นำตัวแทนนักเรียนสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมโครงการทำดีมีธรรม ครั้งที่ 16 โดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ณ โรงเรียนวัดลำบัว ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี