รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
การแต่งกายดีตามระเบียบวิทยาลัย
9 พ.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
ซ้อมแข่งทักษะการพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ