รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ยิ้มสวย ไหว้งาม ตามวัฒนธรรมไทย
9 พ.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
ยิ้มไหว้ ทักทายในยามเช้าด้วยชุดผ้าไทย