รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเสนา แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
1. ครู Smart and Beautiful 2.ยิ้มไหว้ทักทายด้วยรัก 3.สังคมหัวแข็ง 4.จูง จอด จัด
7 ม.ค. 2562
Posted by นายสมศักดิ์ พิทักษื
โครงการยิ้ม ไหว้ ทักทายด้วยรัก (นักเรียนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง)