รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
จิตอาสา พัฒนาวิทยาลัย
10 ม.ค. 2562
Posted by ว่าที่ ร.อ.มณทณัฐ พรหมคงบุญ
Big cleaning day.... โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง...โดยนักศึกษาแผนกช่างยนต์