รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยการอาชีพสอง
โครงงานยิ้มไหว้ทักทาย ใส่ใจสวมหมวกนิรภัย
5 ก.พ. 2562
Posted by นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล
โครงงานยิ้มไหว้ทักทายใส่ใจสวมหมวกนิรภัย