รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
รุ่งอรุณแห่งความสดใส
24 ก.พ. 2562
Posted by นายสุวิทย์ เฉยสอาด
วันที่18 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มกรุงเทพมหานคร โดยในปีนี้ ได้มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 246 คน โดยแบ่งเป็น เหรียญทอง 64 เหรียญ เหรียญเงิน 33 เหรียญ และเหรียญทองแดง 31 เหรียญ รวมเหรียญรางวัล 128 เหรียญ

นอกจากนี้ยังได้เหรียญทองมากเป็นอันดับ 1 ในการแข่งขันทักษะวิชาการบัญชี ได้เป็นแชมป์บัญชี