รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
.
17 พ.ค. 2562
Posted by ว่าที่ร้อยตรีวโรดม ทิมบำรุง
คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562
ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.50 น. ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี