รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สวัสดี
11 ก.ค. 2562
Posted by นายวราวุฒิ อุปฌาย์
กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ดำเนินโครงการถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ วัดดอยพระบาท ตำบล ทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง