รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

ช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน (โครงงานครู)
11 ก.ค. 2562
Posted by นายปวรนันท์ คำหอม
โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยีร่วมจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ได้ร่วมกันเวียนเทียน ถวายเทียนจำนำพรรษา และฟังธรรมเทศนา ณ วัดหนองดินแดง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562