รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ฮู้ม่องจอดฮู้ฮอดคนขับ
11 ก.ค. 2562
Posted by นางพิมพ์ผกา คำหาญ
กิจกรรมสวดมนต์ยาวเช้าวันศุกร์ โดย นายสุพล แถมเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ