กู้ธนาคารธนชาติ

กู้ธนาคารธนชาติ กับสินเชื่อธนชาตวงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ 2567/2024

ธนาคารธนชาตมีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย และเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และปัจจุบันยังมีบริการสินเชื่อเงินกู้ธนาคารธนชาติ อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกู้เงินบัตรประชาชนใบเดียว สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นอีกธนาคารที่มีการสมัครและการพิจารณาอนุมัติได้รวดเร็ว 

สินเชื่อธนชาตต่างๆ กับเงื่อนไขในการสมัคกู้ธนาคารธนชาติ 2567/2024

กู้ธนาคารธนชาติ กับบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus

เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มาพร้อมกับให้ทำบัตรกดเงินสดและบัตรเครดิตที่สามารถจะเบิกถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับการอนุมัติไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 500,000 บาท ด้วยอัตราอกเบี้ไม่เกิน 25% ต่อปี สามารถจะผ่อนชำระได้ขั้นต่ำที่ 3% หรือจะผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนานถึง 60 เดือน

คุณสมบัติของผู้กู้ธนาคารธนชาติ กับบัตร FLASH Plus

 • ผู้กู้เงินธนาคารธนชาติต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สำหรับพนักงานประจำ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการกู้ธนาคารธนชาติ จะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน ที่บ้านและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น และให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

กู้ธนาคารธนชาติ กับสินเชื่อบ้านใหม่

เป็นบริการสินเชื่อธนาคารธนชาต กับโครงการบ้านใหม่ต่างๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำและวงเงินที่จะได้รับอนุมัติสูงเพื่อกู้เงินผ่านธนาคาร แถมระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นาน สูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ธนาคารธนชาติ สำหรับพนักงานประจำจะต้องไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และสำหรับเจ้าของธุรกิจจะต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ กับวงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาที่ประเมินได้หรือราคาซื้อขาย

คุณสมบัติผู้สมัคกู้ธนาคารธนชาติ กับสินเชื่อบ้านใหม่

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน 
 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 1 ปี
 • หากมีผู้ร่วมสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาติ จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และร่วมรับผิดชอบการชำระหนี้ร่วมกัน

กู้ธนาคารธนชาติ กับสินเชื่อ Refinance

เป็นบริการสินเชื่อบ้านกับ ทีเอ็มบีและธนชาต เพื่อจะได้ไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ และระยะเวลาผ่อนชำระที่นานขึ้นและยังได้วงเงินกู้เพิ่ม โดยระยะเวลาการผ่อนชำระสำหรับพนักงานประจำจะต้องไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และสำหรับเจ้าของธุรกิจจะต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคกู้ธนาคารธนชาติ กับสินเชื่อ Refinance

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน 
 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 1 ปี
 • หากมีผู้ร่วมกู้เงินธนาคารธนชาติจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และร่วมรับผิดชอบการชำระหนี้ร่วมกัน
 • จะต้องมีประวัติผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกับธนาคารอื่นมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และจะต้องมสถานะบัญชีเป็นปกติ