กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ และสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ 2567/2024

ธนาคารกรุงเทพ เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อได้หลากหลายประเภททั้งที่เป็นสินเชื่อบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ โดยจะมีเงื่อนไขต่างๆในการกู้เงินธนาคารกรุงเทพ ที่เหมาะสมกับทุกๆอาชีพ และยังสามารถจะสมัครออนไลน์ได้ โดยจะรู้ผลการอนุมัติได้เร็วสุดภายใน 15 วันทำการ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อต่างๆตามความเหมาะสม 2567/2024

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

เป็นเงินกู้อเนกประสงค์ หรือสินเชื่อบุคคลไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยสามารถจะผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยคุณสมบัติของกู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ จะต้องมีดังนี้ คือ

 • จะต้องบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทย จะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 59 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องเป็นพนักงานประจำ และมีบัญชีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เพื่อสมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้สมัครสินเชื่อจะต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • จะต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับอัตราดอกเบี้ยกับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

 • วงงินกู้ที่อนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 23% – 25% ต่อปี
 • วงงินกู้ที่อนุมัติ ตั้งแต่ 30,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% – 24% ต่อปี
 • วงเงินกู้ที่อนุมัติ ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% – 23% ต่อปี
 • วงเงินกู้ที่อนุมัติ ตั้งแต่ 300,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16% – 19% ต่อปี

สำหรับการกู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ จะไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

เป็นสินเชื่อประภทวงเงินหมุนเวียนที่สมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยจะไดวงเงินที่อนุมัติได้สูงสุด 3 เท่าของรายได้ ขั้นต่ำที่ 15,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทและใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ในการกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ ซึ่งเป็นวงเงินที่เบิกใช้ได้ตลอด สามารถจะชำระคืนขั้นต่ำได้ที่ 5% ของวงเงินคงค้างหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี โดยในการเบิกถอนเงินจะไม่มีค่าธรรมเนียม โดยคุณสมบัติผู้กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ จะต้องมีดังนี้

 • จะต้องบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทย และจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่จะต้องไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องเป็นพนักงานประจำ และมีบัญชีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เพื่อสมัครกู้เงินธนาคารกรุงเทพกับสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ  และจะต้องทำงานกับหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้สมัครสินเชื่อจะต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • จะต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป