สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากใครบ้างที่มีสิทธิได้ 2024

 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่สามารถนำมาใช้จ่ายในช่วงที่เกิดวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสอันตรายอย่างโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบให้กับคนทำงานในทุกวงการ เราขอแนะนำสินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสินให้คุณได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในสินเชื่อดังกล่าว ด้วยเพราะเป็นสินเชื่อพิเศษที่ปล่อยออกมาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้นใครบ้างที่จะได้รับในสินเชื่อพลังฐานรากที่ออมสินมีให้ในครั้งนี้ ? 

  • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการงานได้ตามปกติ ส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่
  • พนักงาน ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หรืออาชีพอิสระต่าง ๆ เช่น พนักงานโรงแรม บริษัททัวร์ พนักงานร้านอาหาร พนักงานร้านขายของที่ระลึก ไกด์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ คนขับรถตู้ คนขับรถบัสนำเที่ยว หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เล็งเห็นแล้วว่าได้รับผลกระทบทางตรง
  • มีกคุณสมบัติคือเป็นคนไทย มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ทำการสมัครสินเชื่อในโครงการฐานรากออมสิน

แต่สำหรับการเปิดรับสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 นี้ ทางธนาคารจะให้สิทธิแก่ผู้ที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านmymo ก่อน เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เคยลงทะเบียนไว้แล้วในรอบแรก แต่อาจไม่ได้รับการพิจารณาหรือมีการใช้สิทธิเต็มจำนวนก่อนจึงพลาดโอกาสดังกล่าวไป

ความน่าสนใจของสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่ดึงดูดให้มีผู้มาใช้สิทธิลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก 

  • ด้วยเพราะเป็นสินเชื่อตัวนี้ถูกปล่อยออกมาภายใต้การดูแลของธนาคารออมสิน ซึ่งมีรัฐบาลเป็นประกันจึงทำให้มั่นใจได้เลยว่าสิทธิพิเศษอื่น ๆ ย่อมมีมากว่าสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์อื่น
  • สินเชื่อเสริมพลังฐานราก มีวงเงินให้มากถึง 50000 บาท อีกทั้งดอกเบี้ยที่ทางธนาคารเรียกเก็บในครั้งนี้ ยังเป็นอัตราคงที่ไม่ถึง 1% ต่อเดือน โดยอยู่ที่ 0.35% เท่านั้นเอง
  • ในช่วง 6 เดือนแรกหลังจากที่ได้รับอนุมัติวงเงินและนำไปใช้จ่ายนั้น ไม่ต้องชำระเงินคืนแก่ธนาคารทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่จะเริ่มชำระคืนในเดือนที่ 7 ต่อไปจนครบตามกำหนด โดยมีระยะเวลาในการชำระคืนเงินสินเชื่อนานถึง 36 เดือน (3 ปี)
  • การลงทะเบียนเพื่อสมัครรับสิทธิทำผ่านmymo เท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนการพิจารณาต่าง ๆ ค่อนข้างรวดเร็ว เพียงไม่กี่วันอนุมัติสินเชื่อได้แล้ว 

 

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ลงทะเบียนไม่ได้เพราะอะไร ?

หลัก ๆ แล้วสาเหตุที่ส่งผลให้คุณลงทะเบียนสินเชื่อพลังฐานรากของธนาคารออมสินไม่ได้ มีอยู่ 2 กรณี 

  • ไม่ได้ข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารที่ส่งผ่านmymo ซึ่งข้อความดังกล่าวจะอยู่ในหน้าแรกเมื่อคุณได้ใส่รหัสเข้าใช้งานภายในแอพแล้ว และจะปรากฏชื่อ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เป็นหัวข้อแรกด้านบนสุด
  • แอพพลิเคชั่นธนาคารออมสิน (My Mo) ที่ถูกติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณยังไม่ได้รับการอัพเดตเวอร์ชั่นให้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานเพื่อการลงทะเบียนโครงการฐานรากออมสินในครั้งนี้ คุณจะต้องทำการอัพเดตเวอร์ชั่นก่อน อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ได้รับข้อความเชิญชวนสมัครสินเชื่อจากธนาคารก็จะไม่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อพลังฐานรากนี้ได้ 

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากถือได้ว่าเป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินได้ปล่อยออกมาได้ตรงกับสถานการณ์อย่างยิ่ง เพราะเมื่อโรคระบาดดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลุ่มคนที่ทำงานบริการ ไม่ว่าจะการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ขายของ จะได้รับผลกระทบก่อนเป็นลำดับต้น ๆ หากในปี 2567 นี้ คุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการมีเงินไว้สำรองจ่าย สินเชื่อในวงเงิน 50000 บาทนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอน