เงินเยียวยาโควิด

เงินเยียวยาโควิด 2567 ที่น่าสนใจ  

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019 ทำให้หลาย ๆ คนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ บ้างก็โดนปลดออกจากงานเนื่องจากนายจ้างไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้ บ้างก็โดนบังคับให้หยุดโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือน บ้างก็โดนให้เซ็นยอมรับออกจากงานโดนที่ไม่ได้รับค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนใด ๆ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหน้านี้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นแล้วทางรัฐบาลจึงได้ช่วยเหลือโดยการจ่ายเงินเยียวยาโควิด ปี 2567 ให้เงินออนไลน์ฟรีผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงที่เกิดจากการว่างงานหรือกักตัวเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลชดเชยเนื่องจากไม่ได้รับค่าจ้างจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดดังกล่าว ซึ่งเราจะมาดูกันไปพร้อม ๆ กันเลยว่าเงินเยียวยารัฐบาลมีให้นั้นหลัก ๆ แล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ? 

เงินเยียวยาโควิดประกันสังคม สิทธิ์ที่ลูกจ้างต้องได้ 

แน่นอนว่าเมื่อปัญหาการว่างงานอันเกิดจากโควิด2019 ระบาดระลอกแล้วระลอกเล่า หน่วยงานที่ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นหน้าด่านแรกที่ต้องยื่นมาช่วยเหลือเหล่าลูกจ้างให้ได้รับเงินเยียวยาโควิด 19 คือประกันสังคม ซึ่งปี 2024 นี้ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับเงิน ขอกู้เงินด่วนออนไลน์จากประกันสังคมจะต้องอยู่ในข่ายดังต่อไปนี้ 

 • ต้องส่งเงินเข้าระบบประกันสังคมที่เรียกว่าเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน จาก 15 เดือน
 • ไม่ได้ทำงานเนื่องจากโดนกักตัวเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยง บริษัท / หน่วยงาน / ร้านค้า ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติเพราะโดนประกาศจากรัฐบาลให้ปิดกิจการชั่วคราว ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ตามที่ทางการกำหนด หรือมีคำสั่งให้ปิด

ซึ่งหากคุณอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยาโควิดประกันสังคม่ครึ่งนึงของค่าจ้างรายวัน (50%) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 90 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่ใช้พิจารณาร่วมด้วย 

3 ขั้นตอนขอรับเงินเยียวยาโควิด 2024 

สำหรับเงินเยียวยาโควิดประกันสังคมนั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถอ่านและทำความเข้าใจวิธีรับเงินเยียวยาได้ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม สปส. 2 – 01/07 ที่มีชื่อว่าคำขอรับประโยชน์ทดแทน พร้อมกับสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับโอนเงินเข้า จากนั้นส่งมอบให้กับฝ่ายบุคคลหรือตัวแทนของนายจ้างที่ดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ดังกล่าว
 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือตัวแทนนายจ้าง ทำการกรอกข้อมูลของลูกจ้างที่ได้รับทั้งหมดลงในระบบออนไลน์ e – Service ของประกันสังคม
 3. ส่งแบบฟอร์ม สปส. 2 – 01/07 และเอกสารที่แสดงถึงการโดนสั่งปิดกิจการชั่วคราวหรือโดนสั่งให้กักตัวโดยราชการ ไปยังสำนักงานประกันสังคมที่ดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่กิจการ / ร้านค้า หรือบริษัทของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ 

เมื่อคุณดำเนินการตามวิธีรับเงินเยียวยาตามที่แจ้งไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว นับรอเลยอย่างน้อย 5 วันทำการเงินเยียวยาโควิด 19 จากประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีตามที่ได้แนบไว้ในอัตราที่กำหนดทันที

นอกจากเงินเยียวยาโควิดประกันสังคมที่จ่ายให้แล้ว ยังมีเงินเยียวยารัฐบาลในอีกหลาย ๆ โครงการ ไม่ว่าจะเป็นเราชนะ เรารักกัน ที่ได้มีการปล่อยออกมาช่วยเหลือประชาชนในเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ และไม่อยากให้ยุ่งกับสินเชื่อนอกระบบด้วย ฉะนั้นเมื่อคุณได้รับเงินเยียวยาเหล่านี้มาแล้วควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดี อย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปเพราะหากเมื่อเงินเหล่านี้หมดลงคุณเองอาจจะลำบากไปมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้ เพราะไม่มีใครรู้ได้ว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวคุณเองจะได้กลับไปทำงานหาเงินได้ดังเดิม

ยืมเงินฟรี

ยืมเงินฟรีที่ไหนบ้าง 2567

ปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้ เงินขาดมือ หมุนเงินไม่ทันดูท่าว่าจะเป็นปัญหาทั่ว ๆ ไปของคนยุคนี้ สมัยนี้ไปเสียแล้วด้วยเพราะไม่สามารถหาเงินได้เต็มจำนวนเหมือนกับครั้งก่อน แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับใครหลาย ๆ คนเพราะเขาเหล่านั้นล้วนมีทางออกอยู่ในใจอยู่แล้ว และหนึ่งในทางออกที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับปี 2567 นี้คือการหาช่องทางยืมเงินฟรี ที่ให้บริการเงินด่วนฟรี บริการการยืมเงินออนไลน์ด่วน หรือแม้กระทั่งบริการเงินด่วนใช้บัตรประชาชนใบเดียว ที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ทำให้ผู้ที่ต้องการหาเงินด่วนฟรีได้รับเงินเต็มจำนวนตามที่ต้องการ ซึ่งจะยืมเงินได้จากที่ไหนบ้าง ? เรามาดูกันเลย 

ยืมเงินฟรีนั้นดีอย่างไร ? แน่ใจได้แค่ไหนว่านี่คือทางออกที่เหมาะสม 2024

คุณอาจยังไม่มั่นใจว่าการยืมเงินฟรีนั้นดีที่สุดแล้ว เราบอกได้เลยว่าสำหรับใครที่ต้องการใช้เงินแบบด่วน ๆ โดยที่ไม่สามารถหยิบยืมจากคนรอบข้างได้ หรือไม่สามารถรอเงินที่ได้มาจากการทำงานเสริม วิธีดังกล่าวก็ไม่ผิดเสียทีเดียวที่จะนำมาใช้ เพราะการหาเงินด่วนฟรีโดยยืมเงินออนไลน์นั้นมีข้อดีมากกว่าที่คุณคิดไว้

 • เป็นช่องทางที่ไม่ว่าคุณจะต้องการใช้เงินเวลาไหน สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอยืมเงินได้ตลอดเวลา เพราะเป็นบริการทางออนไลน์จึงไม่มีเวลาเปิด – ปิด แต่อย่างใด
 • หากช่องทางการได้มาซึ่งเงินด่วนฟรีได้จัดตั้งขึ้นมาถูกต้องตามกฎหมาย เชื่อได้เลยว่ากระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ รวมไปถึงดอกเบี้ยที่เรียกเก็บไม่เกินไปกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างแน่นอน 
 • เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครค่อนข้างน้อยคุณสามารถยืมเงินด่วนใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้ 
 • ใช้บริการได้ทุกเพศ ทุกอาชีพ เงินเดือนมากน้อยแค่ไหนก็มีแหล่งยืมเงินฟรีให้เลือกใช้ตามความต้องการ และที่สำคัญขึ้นอยู่กับความสามารถทางการเงินของคุณด้วย 

ยืมเงินฟรี ขั้นต่ำ 500 บาท 1000 บาท 2024

เพราะความต้องการทางการเงินไม่ได้ถูกจำกัดจำนวนขั้นต่ำเอาไว้ ถ้าคุณกำลังมองหาแหล่งยืมเงินฟรี ไม่ว่าจะแค่ 500 บาท หรือ 1000 บาท  ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะเราจะมาชี้เป้าแหล่งยืมเงินออนไลน์ด่วนที่ให้คุณได้เงินง่าย ๆ ในจำนวนที่ต้องการ ซึ่งตัวอย่างที่เราได้ยกมาเพื่อให้คุณได้เห็นว่าบริการดังกล่าวนั้นมีจริงคือ เงินด่วนฟรีกับห้าให้มันนี่ (ฟีนิกซ์) ที่ให้คุณสามารถยืมเงินได้ตามที่ต้องการ อีกทั้งยังเป็นบริการยืมเงินฟรีที่ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยให้ผู้ที่กู้เงินมั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินชัวร์ ๆ เต็มจำนวนโดยที่ไม่มีการหักค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมในการทำรายการเลย และที่สำคัญมีธนาคารชั้นนำอย่าง SCB เป็นพันธมิตรที่สำคัญอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีบริการเงินด่วนได้จริงปรึกษา ฟรี 24 ชั่วโมงอีกด้วย ช่วยให้ผู้ที่ยังไม่มั่นใจได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้อง ตรงจุด แต่สำหรับใครที่ต้องการยืมเงิน 200 ด่วนแล้วนั้นคงอาจต้องใช้วิธีอื่นที่เหมาะสมจะดีกว่า เช่นยืมเงินจากบัตรกดเงินสด หรือ ยืมเงินจากคนรอบข้าง เพราะหากเป็นจำนวนน้อยจนเกินไปอาจไม่คุ้มค่ากับดอกเบี้ยที่ต้องการและระยะเวลาในการรอเงินโอนเข้าบัญชี ถึงแม้ว่าการยืมเงินออนไลน์ด่วนจะได้รับเงินเร็วก็ตาม 

การยืมเงินฟรีจากแหล่งเงินกู้ที่น่าเชื่อถือได้ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอีกต่อไป เพราะนั่นแสดงให้เห็นว่าคุณมีการวางแผนสำหรับแก้ปัญหาเรื่องเงินได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้เรื่องเงินเป็นเรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไป หากเรารู้จักการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ช่วยให้เราหลุดพ้นจากช่วงเวลายากลำบากได้ 

กู้ได้จริงบัตรประชาชนใบเดียว

เงินด่วนพร้อมใช้ กู้ได้จริงบัตรประชาชนใบเดียว

ถ้าพูดถึงการกู้เงินโดยส่วนใหญ่แล้วนอกจากแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครแล้วนั้นยังมีเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการกู้เงินด้วย ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ฯลฯ ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน แต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีและการพัฒนารูปแบบการให้บริการเงินด่วนพร้อมใช้ หลาย ๆ ธนาคารจึงได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการให้บริการที่ง่ายและกระชับขึ้นโดยให้กู้ได้จริงบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเคยเป็นลูกค้าของธนาคารมาก่อนหรือไม่ก็รับเงินเดือนผ่านธนาคารเท่านั้นจึงจะยืมเงินถูกกฎหมายของธนาคารได้ อย่างเช่นสินเชื่อ Xpress loan ของธนาคารกสิกรไทย หากคุณได้รับเงินเดือนโดยการจ่ายผ่าน Kbank เมื่อคุณต้องการสมัครสินเชื่อด่วนดังกล่าวก็ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเองเท่านั้นในการสมัคร เพราะข้อมูลที่เกี่ยวกับรายได้และการทำงานเจ้าหน้าที่สามารถดึงมาจากบัญชีการโอนเงินเดือนได้ แต่หากคุณไม่ได้รับเงินเดือนโดยวิธีดังกล่าว หลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เกริ่นไว้ในตอนต้นก็ยังต้องใช้ยื่นเพื่อประกอบการกู้เงินหรือยืมเงินในครั้งนี้อยู่ดี 

ยืมเงินด่วน1000 บาท ยืมเงินด่วน2000 ยืมเงินด่วน3000 กู้ได้จริงบัตรประชาชนใบเดียว

ไม่ใช่เพียงแค่ธนาคารเท่านั้นที่จะให้คุณกู้ได้จริงบัตรประชาชนใบเดียว เพราะบริการยืมเงินออนไลน์ หรือเงินด่วนพร้อมใช้ออนไลน์ก็ให้คุณยืมเงินหรือกู้เงินได้เช่นกัน ยิ่งถ้าเป็นการยืมเงินในจำนวนไม่กี่พันอย่างยืมเงินด่วน1000 บาท ยืมเงินด่วน2000 หรือยืมเงินด่วน3000  ด้วยแล้วนั้นแอพยืมเงินใช้บัตรประชาชนใบเดียวมีให้เลือกใช้บริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นห้าให้มันนี่ เงินทันเด้อ สุขใจเงินติดปีก เป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีเงื่อนไขอื่นกำหนดไว้เพื่อให้คนที่สนใจกู้เงินได้ปฏิบัติตามกันด้วย โดยข้อดีของเงินด่วนออนไลน์โอนเงินเข้าบัญชี ได้จริงตามช่องทางที่เราได้ยกตัวอย่างไว้นั้นคือความรวดเร็วในการอนุมัติวงเงิน ไม่เกิน 30 นาทีก็จะรู้ผลการอนุมัติและมีเงินโอนเข้าบัญชีของคุณให้นำออกมาใช้จ่ายได้ตามต้องการ อีกทั้งยังเป็นบริการยืมเงินถูกกฎหมายอีกด้วย 

มั่นใจได้อย่างไรว่ากู้ได้จริงบัตรประชาชนใบเดียว ?

ด้วยเพราะหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเงินด่วนใช้บัตรประชาชนใบเดียว 2024 จึงทำให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อหรือเงินด่วนดังกล่าวค่อนข้างน้อยลงไปด้วย อย่างที่บอกไปข้างต้นแล้วว่าอย่างน้อยคุณจะต้องเคยเป็นลูกค้าที่ใช้บริการกู้เงิน / ยืมเงิน หรือใช้บริการทางการเงินอื่นของธนาคารหรือสถาบันทางการเงินนั้น ๆ มาก่อนหน้านี้ด้วยจึงจะกู้ได้จริงบัตรประชาชนใบเดียวแต่หากการกู้เงิน / ยืมเงินในครั้งนั้น ๆ ผ่านแอพยืมเงินแล้วหล่ะก็ส่วนใหญ่ก็จะยืมเงินได้จริง เพราะทางแอพเหล่านั้นก็จะมีกระบวนการอื่น ๆ ที่สามารถตรวจสอบประวัติทางการเงินหรือไม่ก็เรียกหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ในภายหลังขึ้นอยู่กับรูปแบบการทำงานของผู้ให้บริการเงินกู้เหล่านั้นด้วย 

ต้องยอมรับว่าการที่บัตรประชาชนในยุคใหม่เป็นแบบสมาร์ท การ์ด ที่สามารถอ่านข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวบุคคลได้ ทำให้การติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ แทบไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นเพิ่มเติมเลย เช่นเดียวกับการกู้เงินที่ปัจจุบันนี้กู้ได้จริงบัตรประชาชนใบเดียว แถมอนุมัติได้เร็ว มีเงินด่วนพร้อมใช้ภายใน 1 วัน

กู้ธนาคารธนชาติ

กู้ธนาคารธนชาติ กับสินเชื่อธนชาตวงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ 2567/2024

ธนาคารธนชาตมีขนาดของสินทรัพย์เป็นอันดับ 6 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย และเป็นผู้นำตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และปัจจุบันยังมีบริการสินเชื่อเงินกู้ธนาคารธนชาติ อย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อกู้เงินบัตรประชาชนใบเดียว สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นอีกธนาคารที่มีการสมัครและการพิจารณาอนุมัติได้รวดเร็ว 

สินเชื่อธนชาตต่างๆ กับเงื่อนไขในการสมัคกู้ธนาคารธนชาติ 2567/2024

กู้ธนาคารธนชาติ กับบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus

เป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มาพร้อมกับให้ทำบัตรกดเงินสดและบัตรเครดิตที่สามารถจะเบิกถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยวงเงินสินเชื่อที่จะได้รับการอนุมัติไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 500,000 บาท ด้วยอัตราอกเบี้ไม่เกิน 25% ต่อปี สามารถจะผ่อนชำระได้ขั้นต่ำที่ 3% หรือจะผ่อนชำระด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนานถึง 60 เดือน

คุณสมบัติของผู้กู้ธนาคารธนชาติ กับบัตร FLASH Plus

 • ผู้กู้เงินธนาคารธนชาติต้องมีสัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สำหรับพนักงานประจำ จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการกู้ธนาคารธนชาติ จะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน ที่บ้านและโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้สะดวก
 • ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น และให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

กู้ธนาคารธนชาติ กับสินเชื่อบ้านใหม่

เป็นบริการสินเชื่อธนาคารธนชาต กับโครงการบ้านใหม่ต่างๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำและวงเงินที่จะได้รับอนุมัติสูงเพื่อกู้เงินผ่านธนาคาร แถมระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นาน สูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ธนาคารธนชาติ สำหรับพนักงานประจำจะต้องไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และสำหรับเจ้าของธุรกิจจะต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ กับวงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาที่ประเมินได้หรือราคาซื้อขาย

คุณสมบัติผู้สมัคกู้ธนาคารธนชาติ กับสินเชื่อบ้านใหม่

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน 
 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 1 ปี
 • หากมีผู้ร่วมสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาติ จะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และร่วมรับผิดชอบการชำระหนี้ร่วมกัน

กู้ธนาคารธนชาติ กับสินเชื่อ Refinance

เป็นบริการสินเชื่อบ้านกับ ทีเอ็มบีและธนชาต เพื่อจะได้ไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารอื่นๆ เพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษ และระยะเวลาผ่อนชำระที่นานขึ้นและยังได้วงเงินกู้เพิ่ม โดยระยะเวลาการผ่อนชำระสำหรับพนักงานประจำจะต้องไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ และสำหรับเจ้าของธุรกิจจะต้องไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคกู้ธนาคารธนชาติ กับสินเชื่อ Refinance

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย หรือ เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องมีเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย หรือใบต่างด้าว หรือมีชื่อในทะเบียนบ้าน 
 • จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วตั้งแต่ 1 ปี
 • หากมีผู้ร่วมกู้เงินธนาคารธนชาติจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และร่วมรับผิดชอบการชำระหนี้ร่วมกัน
 • จะต้องมีประวัติผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกับธนาคารอื่นมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และจะต้องมสถานะบัญชีเป็นปกติ 

กู้เงินกรุงไทย

วางแผนกู้เงินกรุงไทย เงินก้อนเพื่อสร้างกิจการในอนาคต 2024

หากปัจจุบันนี้คุณทำงานอยู่ในบริษัทหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วมีความฝันที่จะลาออกมาเพื่อทำธุรกิจเล็ก ๆ เป็นของตัวเอง แต่ติดตรงที่ว่าเงินเก็บยังมีไม่มากพอตามที่ต้องการ ซึ่งแน่นอนว่าถ้ารอให้เก็บเงินได้ตามจำนวนโอกาสที่จะเปิดกิจการร้านค้าเป็นของตัวเองคงทำได้ยากมาก ถ้าคุณไม่อยากให้เวลาล่วงเลยไปนานจนเกินการกู้เงินกรุงไทยเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ช่วยให้คุณได้สินเชื่อเงินก้อนมาเพื่อวางแผนการทำธุรกิจของคุณในอนาคตได้  ซึ่ง ณ ตอนนี้ทางธนาคารก็ได้ปล่อยเงินกู้ออกมาให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

แนะนำกู้เงินกรุงไทยสิ้นเชื่อกรุงไทย Smart money เพื่อธุรกิจของคุณ 2567 

สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะมีกิจการเป็นของตัวเอง แน่นอนว่าเงินที่ต้องนำมาลงทุนต้องมีไม่ต่ำกว่าหลักแสน หลักล้าน เพราะฉะนั้นแล้ว การกู้เงินธนาคารกรุงไทยในครั้งนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาเฉพาะสิ้นเชื่อกรุงไทยที่มีวงเงินให้ตามจำนวนที่ต้องการและมีระยะเวลาในการชำระหนี้คืนที่เหมาะสม อีกทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินกรุงไทยจะต้องไม่สูงมากจนเกินไป ซึ่งสินเชื่อกรุงไทย Smart money ที่เราได้แนะนำไปนั้นมีความเหมาะสมมากกว่าสินเชื่อตัวอื่น ๆ เรามาดูกันเลยว่าสินเชื่อดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างไร ?

 • วงเงินสำหรับเงินกู้มีให้มากถึง 5 เท่าของเงินเดือน และจำนวนเงินสูงสุดที่จะอนุมัติให้ได้มากถึง 1,000,0000 บาทเลยทีเดียว เท่ากับว่าสินเชื่อก้อนนี้จะมีเงินก้อนให้คุณเพียงพอต่อการทำกิจการอย่างแน่นอน
 • ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเพื่อนำมาค้ำประกันการกู้กรุงไทยในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ เพราะฉะนั้นแล้วจึงไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยาก วุ่นวายตั้งแต่เริ่มต้น
 • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บที่เกิดจากการนำเงินในสินเชื่อไปใช้ กำหนดอัตราสูงสุดไว้ที่ 20% ต่อปีเท่านั้น สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำที่แน่นอน ซึ่งเมื่อเทียบกับสินเชื่อของธนาคารอื่นแล้ว อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 25% – 28% ต่อปีเลยทีเดียว
 • ระยะเวลาในการชำระหนี้คืนให้นานสุดถึง 5 ปี เท่ากับว่าในแต่ละปีคุณจะต้องชำระหนี้คืนธนาคารที่เป็นเงินต้นอย่างน้อย 200,000 บาท หากได้รับวงเงินอนุมัติที่ 1,000,000 บาท ซึ่งถือว่าค่อนข้างคุ้มค่า

กู้เงินกรุงไทย สินเชื่อกรุงไทย Smart money มีเงื่อนไขสำคัญอย่างไรบ้าง ? 

การวางแผนที่จะกู้เงินกรุงไทยเพื่อมาเปิดกิจการเป็นของตัวเอง ถ้าต้องการให้ได้รับการอนุมัติแน่นอน สิ่งสำคัญที่สุดคือการตรวจเช็คคุณสมบัติของตัวคุณเองมาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้หรือไม่ โดยผู้ที่มีสิทธิยืมเงินธนาคารกรุงไทยในโครงการนี้ได้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • มีงานทำประจำที่แน่นอน โดยได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า 30,000 บาท 
 • ณ ตอนยื่นกู้เงินกรุงไทย จะต้องมีอายุการทำงานอยู่ในองค์กรหรือหน่วยงานหรือบริษัทนั้น ๆ มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เมื่อทำการตรวจสอบประวัติทางการเงินแล้ว จะต้องไม่มีหนี้สินที่เยอะจนเกินไป และจะต้องมีประวัติในสินเชื่อที่เคยกู้หรือการชำระเงินคืนที่ดี 
 • เมื่อได้กู้เงินจากธนาคารไปแล้ว ต้องมีความรับผิดชอบและมีความสามารถมากพอในการชำระหนี้คืนภายใต้ข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับธนาคาร 

กู้เงินกรุงไทย มักจะเป็นตัวเลือกลำดับต้น ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน เงินกู้ สินเชื่อ หรือแม้กระทั่งการสมัครใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ด้วยเพราะความน่าเชื่อถือในองค์กร อีกทั้งการทำงานที่ค่อนข้างมีประสิทธิภายและสินเชื่อแนะนำมีให้เลือกใช้ตามความต้องการ เพราะฉะนั้นแล้วหากคุณกำลังวางแผนใช้เงินก้อนเพื่อทำธุรกิจแล้วหล่ะก็ นี่คือทางออกที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้

กู้เงินกรุงศรีอยุธยา

แนะนำกู้เงินกรุงศรีอยุธยา 2567

ด้วยเพราะปัจจุบันนี้วงการกู้เงิน ยืมเงิน สินเชื่อ เงินด่วน ไม่ได้มีการแข่งขันกันเฉพาะแวดวงของธนาคารหรือสถานบันทางการเงินเท่านั้น แต่ยังมีผู้ให้บริการเงินกู้ออนไลน์หลายรายที่พัฒนาบริการทางด้านการเงินให้ทัดเทียมกับบริการของธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมาย วงเงินสินเชื่อ ดอกเบี้ย และการอนุมัติเร็วมาเป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาให้บริการ ด้วยเพราะเหตุผลเหล่านี้ธนาคารหลาย ๆ แห่งจึงได้มีการปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะให้สมัครใช้บริการเงินกู้ผ่านระบบออนไลน์ของธนาคารได้ ดังเช่นการกู้เงินกรุงศรีอยุธยา ในปี 2567 นี้ ที่ให้ผู้ที่สนใจกู้เงินกรุงศรีเพื่อไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวันหรือใช้เพื่อเหตุผลอื่น ๆ สามารถยื่นขอสินเชื่อ Krungsri iFin ซึ่งเป็นสินเชื่อตัวที่มาแรงและได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้า ที่สำคัญคือเป็นสินเชื่อที่เปิดให้สมัครผ่านออนไลน์ แอพพลิเคชั่นของธนาคารบนโทรศัพท์เท่านั้น จึงทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไปได้ง่าย และทำการสมัครได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ โดยที่ไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคารเลย

เหตุผลที่คุณต้องกู้เงินกรุงศรีอยุธยา Krungsri iFin 2024

เมื่อพูดถึงกู้เงินกรุงศรีอยุธยา หลาย ๆ คนคงคิดว่าจะมีเฉพาะรูปแบบการขอสินเชื่อจากธนาคารโดยตรงเท่านั้น แต่อย่างที่เราได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วว่าสินเชื่อ Krungsri iFin คือสินเชื่อตัวที่มาแรงที่สุดในขณะนี้ เพื่อให้คุณได้เข้าใจถึงสินเชื่อดังกล่าวมากยิ่งขึ้น เราจะมาดูกันว่ามีเหตุผลสนับสนุนอะไรบ้างที่ทำให้คุณต้องกู้เงินกรุงศรีในครั้งนี้ 

 • ด้วยรูปแบบการยืมเงินกรุงศรีอยุธยาที่ปล่อยสินเชื่อออกมาเพื่อให้คุณได้สมัครใช้ผ่านระบบออนไลน์บนแอพของธนาคารเท่านั้น จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครสินเชื่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงแม้ว่าในเวลานั้นจะเป็นเวลาปิดทำการหรือวันหยุดของธนาคารก็ตาม
 • เพราะสมัครผ่านระบบออนไลน์ จึงทำให้ผู้สมัครเงินกู้ สินเชื่อ เงินด่วน รู้ผลอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว แค่เพียง 1 วันก็ตรวจสอบได้แล้ว 
 • มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยที่สนับสนุนการกู้เงินกรุงศรีมากกว่าการยื่นขอกับธนาคารโดยตรงในสินเชื่อส่วนบุคคล เช่น ผู้ที่รับเงินเดือนโดยการโอนเงินจากธนาคารกรุงศรีเข้า ในช่วง 3 เดือนแรกของการกู้เงิน Krungsri iFin จะจ่ายดอกเบี้ยที่ 9.99%  และสำหรับคนอื่น ๆ ที่มีเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดไว้จะจ่ายดอกเบี้ยที่ 10.99% เป็นเวลา 1 ปี (12 เดือน)

 

ใครบ้างที่เหมาะกับการกู้เงินกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อ Krungsri iFin 

 • ผู้ที่มีงานทำประจำในบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15000 บาท ต่อเดือน ซึ่งจะกู้ได้ขั้นต่ำ 1.5 เท่าของเงินเดือน และผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30000 บาท ต่อเดือน จะกู้ได้มากสุด 5 เท่าของเงินเดือน
 • เจ้าของธุรกิจ กิจการ ร้านค้า ที่มีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 200000 บาท ต่อเดือน และมีเอกสารที่รับรองการได้ว่าคุณเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนในกิจการนั้นจริง ๆ และมีใบทะเบียนการค้าด้วย

กู้เงินกรุงศรีมีหลายรูปแบบให้คุณได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นการยืมเงินกรุงศรีอยุธยาผ่านบัตรกดเงินสด สมัครสินเชื่อในโครงการต่าง ๆ ที่คุณเองสนใจและนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ แต่สำหรับกู้เงินกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อ Krungsri iFin ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน รู้ผลภายใน 1 วัน  อีกทั้งโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เหนือกว่าการเงินกู้โดยทั่วไป อย่ารอช้า ต้องการเงินกู้ เงินด่วน กดสมัครผ่านแอพธนาคารได้เลย 

กู้ ธ.อ.ส

กู้ ธ.อ.ส อะไรได้บ้าง ? 2567

การกู้เงินไม่ได้จำกัดไว้แค่วัตถุประสงค์ของการใช้เงินอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เพราะเป้าหมายของคนเรามีความแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นความต้องการใช้เงินแบบใด ควรกู้เงินให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นเพื่อให้ได้ความคุ้มค่าและนโยบายต่าง ๆ ที่สถาบันทางการเงินนั้น ๆ มีให้ เช่นหากคุณต้องการมีบ้าน แน่นอนว่าธนาคารแรกที่คุณนึกถึงและตั้งใจจะขอสินเชื่อนั่นก็คือการกู้ ธ.อ.ส. โดยหลัก ๆ ของสินเชื่อ ธ.อ.ส จะเกี่ยวข้องกับการซื้อบ้าน อสังหาริมทรัพย์ ตึก อาคาร ที่ดินต่าง ๆ และในปี 2567 นี้ การกู้เงิน ธ.อ.ส มีอะไรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจบ้าง มาดูกันได้เลย 

กู้ ธ.อ.ส เพื่อบ้านหลังใหม่ ที่ใคร ๆ ก็อยากได้ 2024

การมีบ้านสักหลักคือสิ่งที่ใครหลาย ๆ คนปรารถนาแต่จะรอให้เก็บเงินได้สักล้าน สองล้านแล้วซื้อคงเป็นไปได้ยากมา ยิ่งด้วยสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นนี้แล้วด้วยนั้น คงต้องใช้เวลาทั้งชีวิตกว่าจะได้เงินก้อนนั้นมา แต่ปัจจุบันการมีบ้านสักหลังไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะการกู้ ธ.อ.ส ช่วยให้คุณได้มีบ้านหลังใหม่และบ้านหลักแรกได้โดยการยืมเงิน ธ.อ.ส เพื่อมาซื้อบ้านและผ่อนจ่ายกลับคืนให้กับธนาคาร โดยวงเงินกู้ที่ธนาคารปล่อยให้กับผู้ที่ซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ที่ 1,500,000 – 2,500,000 บาท ภายใต้สินเชื่อบ้าน New Home แต่จะต้องมีหลักประกันตามที่ธนาคารกำหนดไว้มาใช้ค้ำประกันเงินกู้ในครั้งนี้ด้วย โดยระยะเวลาในการชำระหนี้ ธอส สินเชื่อบ้านหลังใหม่ ต้องไม่น้อยกว่า 3 ปีครึ่ง และจะต้องไม่มากไปกว่า 40 ปี 

กู้ ธ.อ.ส กับโครงการสินเชื่อบ้านคนละหนัง 2024

การกู้ ธ.อ.ส ในโครงการนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ค่อนข้างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคนที่อยากมีบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ตึก อาคาร ทาวเฮาส์ ห้องเช่า หรือการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเอง หรือจะใช้เงินในสินเชื่อก้อนนี้เพื่อการต่อเติม ซ่อมแซม ขยายบ้าน หรือจะใช้เพื่อการอื่นเช่นการไถ่ถอนบ้านคืนจากการนำไปจำนอง ก็ย่อมได้ โดยวงเงินกู้ให้ได้ที่ 2 ล้านบาท ภายใต้ระยะเวลาการชำระหนี้คืน 6 – 40 ปี และจะต้องมีหลักประกันเพื่อเป็นหลังฐานในการยืมเงิน ธ.อ.ส ในโครงการนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับผู้ที่สนใจสินเชื่อ ธอส บ้านคนละหลัง ไม่ว่าคุณจะทำงานประจำหรืองานฟรีแลนซ์ก็สมัครในสินเชื่อนี้ได้เช่นกัน แต่มีความต่างกันในเรื่องของเอกสารที่นำมาใช้เป็นหลักประกัน เพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจและศึกษาข้อมูลในส่วนนี้จึงมีความสำคัญไม่น้อย 

ถึงแม้ว่า ธอส สินเชื่อ บุคคลส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของการกู้ ธ.อ.ส เพื่อซื้อบ้านเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถนำเงินก้อนที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นได้ แต่สำหรับคนที่อยากมีบ้านสักหลัง สินเชื่อ ธอส เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่คุณควรนึกถึงเป็นลำดับแรก เพราะถ้าไม่ใช่ ธอส แล้ว เราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีที่ไหนเข้าใจเรื่องบ้านได้เท่านี้อีกแล้ว

กู้ ธ.ก.ส

ไม่ใช่เกษตรกร กู้ ธ.ก.ส ได้ไหม ?

 เมื่อเอ่ยชื่อของ ธ.ก.ส หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลาย ๆ คน คงจะนึกถึงการเป็นธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ ธกส ให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเท่านั้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดเสียทีเดียว เพราะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยตรง แต่อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีพ่อ แม่ หรือพี่ น้อง ประกอบอาชีพทางด้านนี้ก็สามารถใช้บริการกู้ ธ.ก.ส ในรูปแบบของสินเชื่อ เงินกู้ หรือบริการเงินด่วนที่ธนาคารมีอยู่ได้ หรือจะเป็นสินเชื่อในโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ให้บุคคลทั่วไปได้ลงทะเบียนก็สามารถใช้บริการในส่วนนี้ได้เช่นกัน แต่หากเป็นบริการอื่นเช่น ฝากเงิน ซื้อสลาก ธ.ก.ส บุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป สามารถใช้บริการได้ โดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดทางด้านอาชีพใด ๆ ทั้งสิ้น

ไม่ใช่เกษตรกรโดยตรง กู้ ธ.ก.ส สินเชื่อไหนได้บ้าง 2567

เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้แต่ละธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของ Corona Virus 2019 ในประเทศไทยทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยไม่สามารถประกอบกิจการงานหรือหารายได้ได้ตามปกติเหมือนที่เคยเป็นอยู่ เพราะฉะนั้นการปล่อยสินเชื่อก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ซึ่งเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส ก็ได้ปล่อยกู้ ธ.ก.ส วงเงิน 10000 บาท เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ผ่านแอพของธนาคาร โครงการ ธกส 10000 ในครั้งนี้มีความสนใจตรงที่ระยะเวลาในการรับชำระหนี้คืน นานถึง 2 ปี ครึ่งเลยทีเดียว (ปกติ 3 ปี แต่มีการพักหนี้ให้ในช่วง 6 เดือนแรกของการกู้) อีกทั้งดอกเบี้ยที่คิดสำหรับกู้เงิน ธ.ก.ส ในครั้งนี้อยู่ที่ 0.1% ต่อเดือนเท่านั้นเอง  และที่สำคัญหากคุณไม่สามารถจ่ายรายเดือนได้ สินเชื่อ ธกส ยังให้คุณวางแผนทางการเงินเพื่อจ่ายราย 3 เดือน หรือ ราย 6 เดือนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถทางการเงิน

กู้ ธ.ก.ส 10000 อย่างไร ? ให้ได้เงินชัวร์ 2024 

สิ่งสำคัญในลำดับแรกคือการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้เงินในครั้งนี้ได้ ซึ่งการกู้ ธ.ก.ส โครงการ ธกส 10000 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแจ้งไว้ ดังนี้

 • ณ ตอนที่ขอเงินกู้ เงินด่วน ในโครงการช่วยเหลือนี้ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร ธกส อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเพิ่งเคยกู้เงินหรือเคยกู้มาก่อนหน้านี้ก็ได้ 
 • จะประกอบอาชีพทางการเกษตรหรือไม่ก็ได้ แต่คนในครอบครัวของคุณหรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในครอบครัวจะต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกร
 • ผู้ที่จะสมัครสินเชื่อจะต้องเป็นคนไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ในวันที่สมัคร และต้องไม่เกิน 70 ปี ในวันที่สมัครเช่นกัน

นอกจากการตรวจเช็คคุณสมบัติแล้ว ตัวผู้สมัครเองจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับการสมัครให้ครบถ้วนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีเงินฝากของ ธกส เพื่อใช้ในการโอนเงินเข้า และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายได้ และที่สำคัญการหรือเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส ในครั้งนี้เปิดให้รับสมัครโดยการลงทะเบียนผ่านแอพ baac family เท่านั้น ต้องสมัครให้ถูกช่องทางด้วยนะ ถึงจะได้รับอนุมัติเงินชัวร์ 

การกู้ ธ.ก.ส ไม่ใช่เรื่องยากและไม่จำเป็นต้องทำอาชีพทางการเกษตรเท่านั้นถึงจะใช้บริการเงินกู้ยืมเงินธกสหรือสินเชื่อของธนาคารได้ แต่สิ่งสำคัญคือการตรวจเช็คคุณสมบัติที่กำหนดไว้สำหรับการกู้เงินในแต่ละโครงการที่ธนาคารมีอยู่ ซึ่งจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้ แต่อย่างไรก็ตามการนำเงินที่ได้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการถือเป็นสิ่งสำคัญของการกู้เงิน

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ และสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ 2567/2024

ธนาคารกรุงเทพ เป็นอีกหนึ่งสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อได้หลากหลายประเภททั้งที่เป็นสินเชื่อบุคคล สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ โดยจะมีเงื่อนไขต่างๆในการกู้เงินธนาคารกรุงเทพ ที่เหมาะสมกับทุกๆอาชีพ และยังสามารถจะสมัครออนไลน์ได้ โดยจะรู้ผลการอนุมัติได้เร็วสุดภายใน 15 วันทำการ

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อต่างๆตามความเหมาะสม 2567/2024

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

เป็นเงินกู้อเนกประสงค์ หรือสินเชื่อบุคคลไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยจะอนุมัติวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยสามารถจะผ่อนชำระได้นานสูงสุด 60 เดือน โดยจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยคุณสมบัติของกู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ จะต้องมีดังนี้ คือ

 • จะต้องบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทย จะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 59 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องเป็นพนักงานประจำ และมีบัญชีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เพื่อสมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้สมัครสินเชื่อจะต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • จะต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับอัตราดอกเบี้ยกับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

 • วงงินกู้ที่อนุมัติ ไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 23% – 25% ต่อปี
 • วงงินกู้ที่อนุมัติ ตั้งแต่ 30,001 – 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 21% – 24% ต่อปี
 • วงเงินกู้ที่อนุมัติ ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 20% – 23% ต่อปี
 • วงเงินกู้ที่อนุมัติ ตั้งแต่ 300,001 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16% – 19% ต่อปี

สำหรับการกู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ จะไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

เป็นสินเชื่อประภทวงเงินหมุนเวียนที่สมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยจะไดวงเงินที่อนุมัติได้สูงสุด 3 เท่าของรายได้ ขั้นต่ำที่ 15,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาทและใช้บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ในการกดเงินฉุกเฉินกรุงเทพ ซึ่งเป็นวงเงินที่เบิกใช้ได้ตลอด สามารถจะชำระคืนขั้นต่ำได้ที่ 5% ของวงเงินคงค้างหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี โดยในการเบิกถอนเงินจะไม่มีค่าธรรมเนียม โดยคุณสมบัติผู้กู้เงินธนาคารกรุงเทพ กับสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ จะต้องมีดังนี้

 • จะต้องบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทย และจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่จะต้องไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องเป็นพนักงานประจำ และมีบัญชีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ เพื่อสมัครกู้เงินธนาคารกรุงเทพกับสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ  และจะต้องทำงานกับหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ
 • ผู้สมัครสินเชื่อจะต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน
 • จะต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

กู้เงินไทยพาณิชย์

กู้เงินไทยพาณิชย์ กับสินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ ดีไหม 2567/2024

กู้เงินไทยพาณิชย์ กับบริการสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งในปี 2567/2024 นอกจากจะเป็นสินเชื่อโดยตรงจากธนาคารเองแล้ว ยังมีบริการยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy และจากของบริษัทที่เป็นพันธมิตร ซึ่งได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่มีการควบคุมอัตราดอกเบี้ย สำหรับหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 และกำลังหาทางออกเพื่อการเลี้ยงปากท้องของทั้งตัวเองและคนในครอบครัว

กู้เงินไทยพาณิชย์ กับสินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ pantip รีวิว

กู้เงินไทยพาณิชย์ สินเชื่อไทยพาณิชย์ ผ่านแอพ กี่วันรู้ผล

สินเชื่อไทยพาณิชย์ที่สามารถจะสมัครออนไลน์ผ่าน SCB Easy App ได้มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ ซึ่งที่เราจะรู้จักกันหลักๆเลยจะมี สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan และสินเชื่อบัตรกดเงินสด Speedy Cash ที่สมัครได้โดยไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ระยะเวลาในการสมัครรวมถึงการยื่นเอกสารอย่างครบถ้วน จะใช้เวลาโดยประมาณ 15 วันทำการ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของธนาคารด้วย 

หากกรณีที่เป็นการกู้เงินไทยพาณิชย์กับสินเชื่อที่จะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันต่างๆก็จะต้องใช้เวลาในการพิจารณามากกว่านั้น โดยจะต้องมีการประเมินวงเงินของหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ประกอบการกู้เงินscb ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสมัครเงินด่วน จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกสาร การเดินบัญชี หรือภาระหนี้ต่างๆที่มีในปัจจุบัน ก็มีผลต่อการพิจารณาจะได้ช้า หรือเร็ว หรืออาจจะไม่ได้รับการอนุมัติก็ได้

กู้เงินไทยพาณิชย์กับสินเชื่อส่วนบุคคล ไทยพาณิชย์ ดีไหม

กู้ไทยพาณิชย์กับ SCB สินเชื่อ 10000 บาทขึ้นไปด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยรวมไม่เกิน 25% ต่อปี ซึ่งปกติสินเชื่อส่วนบุคคลจะอนุมัติวงเงินให้ได้ตั้งแต่ 1.5 เท่าของรายได้ขึ้นไป และจะได้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย ซึ่งการกู้เงินไทยพาณิชย์ ถือว่าเป็นธนาคารที่ให้วงเงินสูงถ้าเทียบกับหลายๆ สถาบันการเงินอื่นๆ กับการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนนานมากถึง 72 เดือน

การชำระสินเชื่อเงินคืน หรือการเช็คยอดเงินกู้ที่จะต้องจ่าย สามารถจะจ่ายคืนผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆได้ โดยการสร้าง QR Code เพื่อสแกนจ่าย มีการเตือนเพื่อจ่าย ดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะลืม หรือทำให้จ่ายคืนล่าช้า สำหรับการกู้เงินไทยพาณิชย์ กับสินเชื่อเงินด่วน ต่างๆที่ธนาคารมีบริการให้กับลูกค้า

กู้เงินไทยพาณิชย์ กับสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อบุคคล Speedy Loan

เป็นบริการกู้เงินไทยพาณิชย์ ที่ให้วงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ โดยให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี ผ่อนชำระได้นานถึง 72 เดือน และสมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และสมัครออนไลน์ผ่าน SCB Easy App

 • สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

เป็นสินเชื่อเงินด่วนที่สมัครออนไลน์ได้และเลือกปรับวงเงิน และการผ่อนชำระได้ตามใจ โดยวงเงินที่จะได้รับการอนุมัติได้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท ระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 60 เดือน สมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 • สินเชื่อบัตรกดเงินสด Speedy Cash

เป็นการกู้เงินไทยพาณิชย์ ในรูปแบบของสินเชื่อบัตรกดเงินสด ที่จะอนุมัติวงเงินได้ตั้งแต่ 1.5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 5 เท่า ซึ่งสมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เป็นเงินด่วนพร้อมใช้ที่หากไม่เบิกถอนออกมาใช้ก็จะไม่มีดอกเบี้ย และสามารถจะเบิกถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถจะใช้งานออนไลน์ผ่าน SCB Easy App ได้

กู้เงินออมสิน

กู้เงินออมสิน ต้องทำอย่างไร ? 

อย่างที่รู้กันดีว่าตั้งแต่เกิดวิกฤติของโรคระบาด โควิด 19 นอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว เรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง ของพี่น้องประชาชนก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กัน ทางออกเดียวที่พอจะช่วยให้มีเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเช่นนี้คือการกู้เงินกับสถาบันทางการเงินที่ปล่อยเงินกู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในอัตราดอกเบี้ยต่ำและระยะเวลาในการผ่อนชำระที่ยาวนาน ซึ่งแน่นอนว่ากู้เงินออมสินนั้นได้เป็นตัวเลือกลำดับต้น ๆ ให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ซึ่งหากคุณวางแผนกู้ธนาคารออมสินสิ่งแรกที่ต้องทำคือการตรวจดูคุณสมบัติของตัวเองว่าตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้เงินออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ล่าสุด ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนที่ปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือ ดังนั้นแล้วย่อมหลักเกณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งหากคุณไม่ศึกษาให้ดีโอกาสที่จะพลาดการอนุมัติให้ลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 มีอยู่มากเช่นกัน 

กู้เงินออมสิน 10000 กำหนดคุณสมบัติเฉพาะอะไรบ้าง ? 

เนื่องจากเป็นสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ในโครงการพิเศษให้บริการยืมเงิน เพราะฉะนั้นแล้วย่อมมีข้อกำหนดเฉพาะที่เอื้อต่อคนเฉพาะกลุ่ม เรามาดูกันเลยว่าผู้ที่จะลงทะเบียนออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ผ่านแอพ MyMo ออมสินได้นั้นต้องมีคุณลักษณะอะไรบ้าง ? 

 • ต้องไม่ใช่กลุ่มคนที่มีรายได้ประจำ หรือมีงานทำประจำ หรือประกอบอาชีพทางการเกษตร
 • กู้เงินออมสิน 10000 ให้สิทธิผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์ หรือกำลังตกงานอยู่ในขณะนี้
 • มีรายได้ต่อเดือนไม่มากไปกว่า 30000 บาท 
 • จะต้องได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติดังกล่าว จนส่งผลให้ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ตามปกติและต้องการเงินด่วนหรือเงินกู้ไปใช้เพื่อการดำรงชีพหรือตั้งต้นประกอบอาชีพใหม่ 

แนะนำกู้เงินออมสิน 50000 / 100000 ต้องสมัครสินเชื่ออะไร ?

หากความจำเป็นทางด้านการเงินของคุณมีมากกว่า 10000 บาท แต่ไม่มีสินเชื่อบัตรกดเงินสดแล้วหล่ะก็ สินเชื่อบุคคลออนไลน์ในโครงการธนาคารประชาชนคงเป็นสินเชื่อที่ช่วยให้คุณได้เงินตามจำนวนที่ต้องการ เพราะไม่ว่าคุณจะต้องการสินเชื่อฉุกเฉิน 50000 pantip ได้แนะนำเอาไว้หรือจะสมัครสินเชื่อออมสิน100000บาท ก็กู้เงินออมสินในโครงการนี้ได้เช่นกัน โดยวงเงินเริ่มต้นที่ให้กู้ได้อยู่ที่ 50000 บาท ซึ่งต้องชำระคืนให้หมดภายใน 3 ปี ส่วนวงเงินสูงสุดที่มีสิทธิกู้ได้ในโครงการนี้จำกัดที่ 200000 บาท ระยะเวลาในการให้ชำระเงินคืนกำหนดไว้ที่ 8 ปี แต่ข้อจำกัดที่ทำให้การยืมเงินธนาคารออมสินในโครงการนี้มีความยุ่งยากกว่าการกู้ธนาคารออมสิน 10000 คือ ผู้กู้จะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลตามที่ธนาคารกำหนดมาค้ำประกันการกู้ยืมด้วย เนื่องจากเป็นเงินกู้ที่มีจำนวนค่อนข้างมาก การเรียกหลักประกันดังกล่าวจะช่วยให้ธนาคารมั่นใจได้ว่าผู้กู้เองมีความสามารถมากพอสำหรับความรับผิดชอบในภาระหนี้ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนี้

การกู้เงินออมสินทั้ง 2 โครงการข้างต้นล้วนแล้วเพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือให้กับผู้ที่เดือดร้อน สามารถนำเงินที่ได้ไปวางแผนการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต และไม่ว่าคุณจะเลือกสมัครในสินเชื่อตัวใด อย่าลืมเช็คคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ธนาคารกำหนดเอาไว้ด้วย เพื่อจะได้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการพิจารณาในเงินก้อนนั้นอย่างแน่นอน

กู้เงินสิกร

กู้เงินสิกร กับสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยสมัครออนไลน์ผ่านแอป 2567/2024

กู้เงินสิกร หรือสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีให้บริการหลากหลายผลิตภัณฑ์ และยังเปิดให้สมัคออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทย เงินฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆ หรือจะเพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือสำหรับคนที่ต้องการจะเริ่มต้นทำกิจการเล็กๆ เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้

กู้เงินสิกร กับสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย ล่าสุดของปี 2567/2024

กู้เงินสิกร กับสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทย Dolfin Money

Dolfin Money by KBank เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียนที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย เพื่อจะเป็นวงเงินสำรองไว้ใช้ได้ในเวลาฉุกเฉิน  โดยจะให้มีการพิจารณาจากรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เงินสิกร 

 • มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

สำหรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี และจะไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งมีมีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเงินฉุกเฉินกสิกร ซึ่งในการสมัครจะรู้ผลการอนุมัติได้ภายใน 5 นาที และให้มีการชำระคืนขั้นต่ำได้ที่ 3% หรือไม่น้อยกว่า 200 บาท

เอกสารที่ใช้ในการกู้เงินกสิกร Dolfin Money

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หากมีเงินเดือนหรือมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ในการสมัครสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร 50000 ออนไลน์ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้
 • เจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือนในการสมัครกู้เงินกสิกร
 • อาชีพอิสระ ใช้ 50 ทวิ ปีล่าสุด 

คุณสมบัติของผู้สมัครกู้เงินสิกร Dolfin Money

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 – 70 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องมีแอป Dolfin ที่สมัครใช้งานยืมเงินกสิกรไทยและมีแอป K PLUS เพื่อทำการยืนยันตัวตนให้สำเร็จ

กู้เงินสิกร กับสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร Xpress Loan

เป็นสินเชื่อเงินก้อนอเนกประสงค์ ที่สามารถสมัครออนไลน์ผ่านแอป K PLUS ได้ ซึ่งจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 15% และสูงสุดไม่เกิน 25%  ขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะได้รับการอนุมัติ กับระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 12 – 60 เดือน 

 • วงเงิน 6,000 – 20,000   อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • วงเงิน 20,001 – 80,000  อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • วงเงิน 80,001 – 240,000  อัตราดอกเบี้ย 21% – 24% ต่อปี
 • วงเงิน 240,001 บาทขึ้นไป  อัตราดอกเบี้ย 15% – 20% ต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัครกู้เงินสิกร กับสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร Xpress Loan

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

กู้เงินสิกร กับสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทย Xpress Cash

เป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด ที่สามารถจะสมัครออนไลน์ผ่านแอป K PLUS ได้เช่นกัน  โดยสำหรับเงินฉุกเฉินกสิกรนี้ยังสามารถจะใช้ผ่อนชำระค่าสินค้าได้นานสูงสุดถึง 36 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรือเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% ต่อเดือน โดยฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี 

คุณสมบัติของผู้สมัครกู้เงินสิกร กับสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทย Xpress Cash

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 – 70 ปีบริบูรณ์ 
 • จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

สินเชื่อ cimb

สินเชื่อ cimb 2567 มีอะไรใหม่บ้าง ? 

นอกจากผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เปิดบัญชีเงินฝาก แล้วแต่ละธนาคารยังมีสินเชื่อให้ลูกค้าได้สมัครใช้บริการตามความจำเป็นกันอีกด้วย เช่นเดียวกันกับธนาคาร cimb thai ที่มีสินเชื่อ cimb ให้ลูกค้าได้เลือกใช้บริการอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล cimb, สินเชื่อบ้าน cimb เป็นต้น และยิ่งในปี 2567 นี้ที่ความต้องการด้านสินเชื่อมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เรามาดูกันสิว่า สินเชื่อ cimb thai หรือซีไอเอ็มบีสินเชื่อมีอะไรใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเหมาะกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้บ้าง ? 

สินเชื่อ cimb personal cash สินเชื่อที่ไม่ได้มีดีแค่วงเงิน 

ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ สินเชื่อตัวนี้เปรียบเสมือนสินเชื่อส่วนบุคคลที่เกือบทุกธนาคารมีให้บริการ แต่อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่นโยบายของธนาคารเจ้าของสินเชื่อ ซึ่ง cimb สินเชื่อ personal cash นี้มีวงเงินที่ให้ได้เริ่มต้นที่ 2000 บาทและมากสุดถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท และความพิเศษที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการคิดดอกเบี้ยโดยแบ่งออกตามเงินเดือนที่ผู้กู้ได้รับ เช่น ยื่นสมัครเงินเดือนขั้นต่ำ 2000 บาท  อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บต่อปีมีให้เลือก 9% 12% และ 18% เป็นต้น และนอกจากนี้ระยะเวลาในการผ่อนชำระคืน ตัวผู้กู้เองยังสามารถจัดสรรและวางแผนการชำระเงินได้ โดยระยะเวลาในการชำระเงินคืนเริ่มต้นที่ 1 ปี และนานสุด 5 ปี และที่สำคัญสินเชื่อ cimb ไม่ว่าลูกค้าจะทำงานประจำเป็นพนักงานออฟฟิศ รับราชการ หรือพนักงานอัตราจ้างในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ก็สามารถกู้เงิน cimb ได้เช่นกัน หากมองในภาพรวมแล้วสินเชื่อส่วนบุคคล cimb มีข้อดีและเหนือกว่าสินเชื่อของธนาคารอื่นไม่น้อยเลยทีเดียว ส่วนในเรื่องของสินเชื่อบุคคล cimb อนุมัติยากไหม ? บอกเลยว่าถ้าคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุและเตรียมเอกสารครบตามที่แจ้งซีไอเอ็มบีสินเชื่อก็อนุมัติให้คุณได้ไม่ยาก 

ใครอยากมีบ้าน สินเชื่อ cimb ก็มีให้กู้ 2024

ธนาคาร cimb นอกจากจะมีสินเชื่อส่วนบุคคล cimb ให้บริการแล้ว ยังมีสินเชื่อ cimb เพื่อคนอยากมีบ้าน ให้บริการด้วยเช่นกัน ซึ่งความพิเศษของสินเชื่อบ้าน cimb อยู่ที่ไม่ว่าคุณจะขอสินเชื่อไปเพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรหรือสร้างบ้านหลังใหม่บนที่ดินของตนเองก็สามารถกู้เงิน cimb เพื่อการนี้ได้แต่จะต้องบ้านที่ไว้สำหรับอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น ถ้าเป็นพนักงานในบริษัท หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการจะต้องมีเงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป ส่วนรูปแบบในการผ่อนชำระนั้นคุณสามารถเลือกผ่อนชำระในจำนวนเงินเท่ากันทุก ๆ เดือนได้ ขึ้นอยู่กับความตกลงร่วมกันกับธนาคารเจ้าของสินเชื่อ ซึ่งดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตลอดสัญญาจนกว่าจะชำระหนี้บ้านเสร็จสิ้นจะเริ่มต้นที่ 5.070% ซึ่งตัวเลขของดอกเบี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวงเงินที่คุณได้รับในการกู้เพื่อนซื้อบ้านในครั้งนั้น ๆ 

อย่างที่ได้บอกไปในตอนต้นว่าสินเชื่อ cimb มีให้คุณได้เลือกตามความต้องการและความเหมาะสม ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวคุณเองจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะเมื่อตัดสินใจไปแล้วนั่นเท่ากับว่าคุณต้องแบกรับภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล cimb หรือ สินเชื่อบ้าน cimb ก็ตาม ส่วนในการตรวจสอบผลการอนุมัติ cimb เช็คยอดสินเชื่อ cimb หรือการสมัคร cimb สินเชื่อ ก็ทำได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์ เรียกได้ว่าสะดวก รวดเร็ว ทันใจไม่แพ้สินเชื่อของธนาคารอื่นเลย 

สินเชื่อ uob

วางแผนสมัครสินเชื่อ uob อย่างไร ? ให้อนุมัติเร็ว 2567

สินเชื่อธนาคารยูโอบี เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าสมัครกันเป็นจำนวนมาก และในขณะเดียวกันจำนวนของผู้ที่ได้รับการอนุมัติในสินเชื่อก็มีจำนวนไม่น้อยเช่นกัน นั่นเป็นเพราะเขาเหล่านั้นมีการเตรียมตัวและวางแผนกันมาเป็นอย่างดี ซึ่งในวันนี้เรามีเคล็ดลับดี ๆ มานำเสนอเพื่อให้คุณไปปรับใช้กับการสมัครสินเชื่อ uob ให้รู้ผลการอนุมัติภายใน 3 วัน ตามที่ธนาคารได้โฆษณาเอาไว้

 • ตรวจสอบคุณสมบัติของสินเชื่อยูโอบีที่คุณสนใจให้ครบถ้วน ทั้งในเรื่องของอายุของผู้สมัคร อายุงานประจำที่ทำอยู่ เงินเดือนขั้นต่ำที่กำหนดให้สำหรับขอสินเชื่อได้ อย่างเช่นสินเชื่อ uob I cash กำหนดวงเงินขั้นต่ำไว้ที่ 15000 บาทถ้วน หากคุณได้รับเงินเดือนที่ 14500 แน่นอนว่าไม่สามารถสมัครได้ ควรรอให้เงินเดือนถึงตามที่กำหนดดีกว่า 
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้พร้อม ถึงแม้ว่าคุณจะรู้มาว่าสินเชื่อที่จะสมัครไม่ต้องการเอกสารก็ตาม  เพราะไม่แน่ว่าหลังจากนี้อาจมีการเรียกดูเอกสารประกอบการสมัครก็เป็นได้
 • เลือกสินเชื่อที่เหมาะกับตัวเอง และเหมาะกับความสามารถทางการเงินที่จะหามาเพื่อชำระคืนได้ 
 • เลือกช่องทางการสมัครที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารยูโอบีหรือช่องทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นก็ได้ อย่าสมัครกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนโดยเด็ดขาด 

สินเชื่อ uob ที่มือใหม่ไม่ควรพลาด 2567

หากคุณเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเคยขอสินเชื่อ และมีความสนใจสมัครสินเชื่อ uob เราขอแนะนำสินเชื่อบุคคล uob ที่มีชื่อว่าสินเชื่อ uob I cash ให้คุณได้รู้จักเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ให้คุณตัดสินใจใช้บริการได้ ความโดดเด่นเป็นที่น่าจับตามองของสินเชื่อตัวนี้ที่ธนาคารยูโอบีได้ปล่อยออกมาคือ 

 • วงเงินสินเชื่อมีให้มากถึง 1 ล้าน 5 แสนบาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะเทียบเท่ากับสินเชื่อของธนาคารอื่น ๆ เลยก็ว่าได้ 
 • ระยะเวลาในการผ่อนจ่าย ไม่ว่าวงเงินสินเชื่อของคุณจะได้รับอนุมัติเท่าไหร่ ระยะเวลานานสุดผ่อนได้ 5 ปี (60 เดือน)
 • หากได้รับการอนุมัติในสินเชื่อแล้ว แต่เปลี่ยนใจภายหลังสามารถติดต่อของยกเลิกการขอสินเชื่อยูโอบีได้ ภายในกำหนดระยะเวลา 7 วันหลังจากที่มีการอนุมัติสินเชื่อแล้ว

โครงการสินเชื่อ uob ไม่ดูภาระหนี้ ทางออกของคนมีหนี้

สำหรับใครที่มีหนี้อยู่โดยเฉพาะหนี้ในระบบที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจากธนาคารอื่นหรือขอสินเชื่อจากผู้ให้บริการทางการเงินอื่น แน่นอนว่าคนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติสำหรับสินเชื่อในครั้งต่อไปได้ แต่สำหรับโครงการสินเชื่อ uob ไม่ดูภาระหนี้ของธนาคารยูโอบีนั้น คุณสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ แต่ภาระหนี้ที่คุณมีอยู่จะต้องไม่มากเกินความสามารถที่จะรับได้ โดยภาระหนี้สินที่มีอยู่ในขณะนั้นจะต้องไม่มากไปกว่า 30% เพราะสุดท้ายแล้วธนาคารจะต้องทำการเช็คเครดิตทางการเงินของคุณก่อนที่จะแจ้งอนุมัติสินเชื่อตามที่คุณต้องการได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทางสินเชื่อธนาคารยูโอบีกำหนดเอาไว้

สินเชื่อบุคคล uob และสินเชื่ออื่นที่ยูโอบีมี ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเพราะสามารถเช็คผลอนุมัติสินเชื่อ uob ได้ภายใน 3 วัน และยังสามารถคืนสินเชื่อได้อีกหากคิดว่าไม่ได้ต้องการใช้สินเชื่อนั้นแล้ว อีกทั้งคนมีภาระหนี้ยังมีโอกาสในการสมัครได้เช่นกัน ทำให้คนส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญและนิยมในตัวสินเชื่อ uob กันมากขึ้น

สินเชื่อ ธ.ก.ส

อัพเดตสินเชื่อ ธ.ก.ส 2567 ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง 

เมื่อไม่นานมานี้ทางธนาคาร ธกส ได้ปล่อยเงินกู้ ธ ก ส ให้กับผู้ที่ได้รับลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในวงเงิน 10000 บาท ซึ่งเพียงเปิดให้ลงทะเบียนได้ไม่นานก็มีกระแสตอบรับที่ดี มีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ตอนนี้สินเชื่อ ธ.ก.ส จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจและยังติดตามข่าวสารอยู่เสมอว่าจะมีสินเชื่อดี ๆ ที่น่าสนใจอะไรอีกบ้าง  ดังนั้นในวันนี้เราจะมาอัพเดตข้อมูลสินเชื่อธกส 2567 มีอะไรบ้าง เพื่อให้คุณได้ศึกษาและเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพื่อขอสินเชื่อไว้ใช้งานในยามจำเป็น 

ไม่อยากเพิ่มหนี้นอกระบบต้องสมัครสินเชื่อ ธ.ก.ส. สมาร์ทแคช 

สินเชื่อ Smart cash ตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจกู้เงิน ธ.ก.ส ได้นำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือหรือหมุนเวียนในชีวิตประจำวันตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ผู้กู้มีอยู่ และอีกเหตุผลที่ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อตัวนี้ก็เพื่อเป็นการชักจูงให้คนมาสมัครกู้เงินกับธนาคาร แทนที่จะไปใช้บริการกับเงินกู้นอกระบบซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสร้างภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น โดยวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส มีให้สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส สมาร์ท แคช อยู่ที่ 50000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชะคืนเป็นเวลา 1 ปี หรือ 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับสินเชื่อธนาคาร ธกส  แต่สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนธกส ในสินเชื่อดังกล่าว จำเป็นต้องนำเอาที่ดินที่มีอยู่มาจำนอง และเมื่อทำการประเมินราคาแล้ว ต้องได้ไม่มากกว่า 95% ของวงเงินที่จำนองด้วย หรือจะใช้เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้มาค้ำประกัน จำนวน 2 คน และต้องค้ำประกันรวม 3 แสนบาท หรือจะให้บุคคลที่รับราชการมาค้ำประกันก็ได้ และต้องค้ำประกันไม่เกิน 1 แสนบาท อีกทั้งตัวผู้ขอสินเชื่อเองจะต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากกับ ธกส ด้วย ถึงจะกู้เงิน ธ.ก.ส ในโครงการนี้ได้ ได้ยินมาแว่ว ๆ ว่าสินเชื่อดังกล่าวกู้ได้จนถึงปี 2567 เลยทีเดียว

สินเชื่อ ธ.ก.ส สินเชื่อเงินด่วน ธกส ที่คุณก็ใช้บริการได้ 2024

สินเชื่อ ธ.ก.ส A Cash มีวงเงินให้ 50000 บาท เช่นเดียวกับสินเชื่อธนาคาร ธกส ที่เราได้แนะนำไปก่อนหน้านี้ ซึ่งลักษณะการค้ำประกันก็เหมือนกัน แต่เปลี่ยนจากที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ ตึก อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ได้ หรือจะใช้เป็นบุคคลค้ำประกัน 2 คนเช่นเดียวกัน อีกทั้งระยะเวลาในการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี (12 เดือน) แต่วัตถุประสงค์หลักของการนำเงินไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับลูกค้าที่เคยกู้สินเชื่อกับ ธกส หรือเป็นเกษตรกรที่ไม่มีหนี้ค้างชำระหรือไม่อยู่ช่วงพักหนี้โครงการอื่นของธนาคาร และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่ ธกส ปล่อนสินเชื่อ A Cash คือ หากคุณได้ช้ำระดอกเบี้ยจนครบตามจำนวนแล้ว หากจำเป็นต้องใช้เงินก้อนในงบ 50000 บาทอีก คุณสามารถต่อสัญญาได้ต่อไปอีก 

สินเชื่อ ธ.ก.ส ที่เราแนะนำไปนั้นเป็นสินเชื่อธกสล่าสุดที่คุณสามารถกู้ได้ภายใต้วงเงิน 50000 บาท แต่อย่าลืมว่าคุณจะต้องนำเอาที่ดิน / หลักทรัพย์ที่คุณมีไปค้ำประกันกับธนาคารด้วย คราวนี้คุณจะเลือกลงทะเบียนธกสแบบใดก็ขึ้นอยู่กับการเลือกและการตัดสินใจ เพราะสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทล้วนช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้กับคุณได้อย่างแน่นอน

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 เช็คเลยมีสินเชื่อโครงการใดบ้าง ? 

อย่างที่รู้กันดีว่าตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย ตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงตอนนี้เข้าสู่เดือนที่ 4 ของปี 2567 การแพร่ระบาดดังกล่าวยังมีอย่างต่อเนื่อง ระลอกแล้วระลอกเล่า ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ชีวิตทำงานได้ตามปกติดังเดิม บางคนโดนปลดออกจากงานมากว่า 1 ปี บางคนก็โดนลดเงินเดือนเหลือไม่ถึงครึ่ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นล้วนส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้สินเชื่อในโครงการต่าง ๆ ที่แต่ละธนาคารปล่อยออกมาได้รับความนิยมกันเกือบทุกโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารออมสิน ที่เมื่อเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็เต็มภายในไม่กี่วัน ยิ่งการที่ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ในช่วงแรก ๆ แล้วด้วยนั้น กระแสตอบรับดีที่สุดที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ ซึ่งการลงทะเบียนออมสิน 50000 ที่กำลังพูดถึงอยู่นี้คือสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและสินเชื่อโครงการประชาชน เรามาทำความเข้าใจในสินเชื่อความช่วยเหลือล่าสุดที่ธนาคารออมสินมีให้ตามด้านล่างนี้เลย  

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ลงทะเบียน 2 รอบก็ยังไม่พอ

ด้วยวงเงินที่สินเชื่อเสริมพลังฐานรากมีให้มากถึง 50000 บาท และระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 3 ปี ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บเพียง 0.35% ต่อปีเท่านั้น ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่างสนใจในโครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 นี้เป็นจำนวนมาก กลางปี 63 หลังจากที่เปิดให้งทะเบียนเพียงไม่นาน จำนวนผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิสมัครสินเชื่อก็เต็มอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเมื่อปลายเดือนมกราคม 2567 ได้เปิดให้ลงทะเบียนรอบ 2 (เฉพาะผู้ที่ได้การเชิญชวนผ่านแอพ My mo) ก็เต็มจำนวนเพียงไม่กี่วันเช่นกัน นั่นจึงทำให้เห็นว่าผู้คนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจกับการกู้เงินออมสิน 50000และยังมีทีท่าว่าจะต้องการสินเชื่อในโครงการช่วยเหลืออื่น ๆ อีกด้วยเช่นกัน 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนมีดีอย่างไรบ้าง ? 

สำหรับออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ลงทะเบียนโครงการธนาคารประชาชน ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างจากสินเชื่อเสริมพลังฐานราก แต่วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่าย หรือเป็นเงินทุนตั้งต้นให้กับคนที่จะเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้สมัครกัน ซึ่งวงเงินเริ่มต้นที่ธนาคารออมสินมีให้สำหรับการกู้เงินระยะสั้น 50000 บาทและต้องชำระคืนเงินกู้ภายใน 3 ปี และวงเงินกู้ระยะยาวมากถึง 200000 บาท ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ 8 ปี ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเอกสารการขอสินเชื่อที่นำมาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครในครั้งนั้นด้วย 

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ถือได้ว่าเป็นโครงการแรก ๆ ที่ได้ปล่อยออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายหรือตั้งต้นในการทำงานอาชีพอื่น ฉะนั้นแล้วหากคุณสนใจกู้เงินออมสิน 50000 สามารถติดต่อธนาคารเพื่อสมัครในสินเชื่อที่ยังมีให้บริการอยู่ในขณะนี้ได้

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากใครบ้างที่มีสิทธิได้ 2024

 หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่สามารถนำมาใช้จ่ายในช่วงที่เกิดวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสอันตรายอย่างโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบให้กับคนทำงานในทุกวงการ เราขอแนะนำสินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสินให้คุณได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิในสินเชื่อดังกล่าว ด้วยเพราะเป็นสินเชื่อพิเศษที่ปล่อยออกมาเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้นใครบ้างที่จะได้รับในสินเชื่อพลังฐานรากที่ออมสินมีให้ในครั้งนี้ ? 

 • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการงานได้ตามปกติ ส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่
 • พนักงาน ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ หรืออาชีพอิสระต่าง ๆ เช่น พนักงานโรงแรม บริษัททัวร์ พนักงานร้านอาหาร พนักงานร้านขายของที่ระลึก ไกด์นำเที่ยว หัวหน้าทัวร์ คนขับรถตู้ คนขับรถบัสนำเที่ยว หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เล็งเห็นแล้วว่าได้รับผลกระทบทางตรง
 • มีกคุณสมบัติคือเป็นคนไทย มีสัญชาติไทย และอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันที่ทำการสมัครสินเชื่อในโครงการฐานรากออมสิน

แต่สำหรับการเปิดรับสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 นี้ ทางธนาคารจะให้สิทธิแก่ผู้ที่ได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านmymo ก่อน เพราะกลุ่มคนเหล่านี้เคยลงทะเบียนไว้แล้วในรอบแรก แต่อาจไม่ได้รับการพิจารณาหรือมีการใช้สิทธิเต็มจำนวนก่อนจึงพลาดโอกาสดังกล่าวไป

ความน่าสนใจของสินเชื่อเสริมพลังฐานรากที่ดึงดูดให้มีผู้มาใช้สิทธิลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก 

 • ด้วยเพราะเป็นสินเชื่อตัวนี้ถูกปล่อยออกมาภายใต้การดูแลของธนาคารออมสิน ซึ่งมีรัฐบาลเป็นประกันจึงทำให้มั่นใจได้เลยว่าสิทธิพิเศษอื่น ๆ ย่อมมีมากว่าสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์อื่น
 • สินเชื่อเสริมพลังฐานราก มีวงเงินให้มากถึง 50000 บาท อีกทั้งดอกเบี้ยที่ทางธนาคารเรียกเก็บในครั้งนี้ ยังเป็นอัตราคงที่ไม่ถึง 1% ต่อเดือน โดยอยู่ที่ 0.35% เท่านั้นเอง
 • ในช่วง 6 เดือนแรกหลังจากที่ได้รับอนุมัติวงเงินและนำไปใช้จ่ายนั้น ไม่ต้องชำระเงินคืนแก่ธนาคารทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่จะเริ่มชำระคืนในเดือนที่ 7 ต่อไปจนครบตามกำหนด โดยมีระยะเวลาในการชำระคืนเงินสินเชื่อนานถึง 36 เดือน (3 ปี)
 • การลงทะเบียนเพื่อสมัครรับสิทธิทำผ่านmymo เท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนการพิจารณาต่าง ๆ ค่อนข้างรวดเร็ว เพียงไม่กี่วันอนุมัติสินเชื่อได้แล้ว 

 

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ลงทะเบียนไม่ได้เพราะอะไร ?

หลัก ๆ แล้วสาเหตุที่ส่งผลให้คุณลงทะเบียนสินเชื่อพลังฐานรากของธนาคารออมสินไม่ได้ มีอยู่ 2 กรณี 

 • ไม่ได้ข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารที่ส่งผ่านmymo ซึ่งข้อความดังกล่าวจะอยู่ในหน้าแรกเมื่อคุณได้ใส่รหัสเข้าใช้งานภายในแอพแล้ว และจะปรากฏชื่อ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เป็นหัวข้อแรกด้านบนสุด
 • แอพพลิเคชั่นธนาคารออมสิน (My Mo) ที่ถูกติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณยังไม่ได้รับการอัพเดตเวอร์ชั่นให้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานเพื่อการลงทะเบียนโครงการฐานรากออมสินในครั้งนี้ คุณจะต้องทำการอัพเดตเวอร์ชั่นก่อน อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ได้รับข้อความเชิญชวนสมัครสินเชื่อจากธนาคารก็จะไม่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อพลังฐานรากนี้ได้ 

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากถือได้ว่าเป็นสินเชื่อที่ธนาคารออมสินได้ปล่อยออกมาได้ตรงกับสถานการณ์อย่างยิ่ง เพราะเมื่อโรคระบาดดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากลุ่มคนที่ทำงานบริการ ไม่ว่าจะการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ขายของ จะได้รับผลกระทบก่อนเป็นลำดับต้น ๆ หากในปี 2567 นี้ คุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการมีเงินไว้สำรองจ่าย สินเชื่อในวงเงิน 50000 บาทนี้ช่วยคุณได้อย่างแน่นอน

สินเชื่อกสิกร

สมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องใช้เอกสารจริงหรือไม่ 2024 ?  

หากคุณอ่านหัวข้อของเราแล้ว ไม่มั่นใจว่าการสมัครสินเชื่อกสิกรไทยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารจริง ๆ ใช่ไหม? ต้องขอตอบตามตรงเลยว่าจริง! ซึ่งวิธีดังกล่าวคือการสมัครสินเชื่อเงินด่วนกสิกร Xpress loan ผ่านแอพกู้เงินธนาคารกสิกรไทยนั่นเอง โดยที่ขั้นตอนการสมัครจะใช้เพียงการกรอกข้อมูลของบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ สถานที่ทำงาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้และเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น และนี่คือการสมัครสินเชื่อกสิกรไม่ต้องใช้เอกสารตามหัวข้อข้างต้น แต่อย่างไรก็ตามเอกสารที่จำเป็นอย่าง บัตรประจำตัวประชาชน สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน ทางผู้ที่ขอสินเชื่อกสิกรก็ต้องเตรียมเอาไว้ด้วย เพราะเมื่อธนาคารติดต่อกลับมาเอกสารเหล่านี้จะต้องส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครด้วยเช่นกัน มิใช่ว่าการกู้เงินกสิกรหรือขอสินเชื่อในครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารเลย เพียงแต่ว่าในขั้นตอนเริ่มแรกของการสมัครผ่านแอพเท่านั้นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ 

สินเชื่อกสิกรไทยไม่ต้องมีสลิปเงินเดือน ใช้เอกสารอะไรแทนได้ 2567

อย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าสลิปเงินเดือนเป็นเอกสารที่สำคัญที่สถาบันการเงินหลาย ๆ แห่งมักจะกำหนดเอาไว้สำหรับการกู้เงินหรือขอสินเชื่อในระบบที่ไม่ใช่เงินกู้ด่วนนอกระบบ และสำหรับธนาคารกสิกรไทยก็เช่นเดียวกันที่มักจะมีการแจ้งหลักฐานสำคัญอย่างสลิปเงินเดือนนี้ไว้ด้วย แต่จะมีสินเชื่อเงินด่วนกสิกร Xpress loan ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อพิเศษกสิกรไทยที่ทางผู้ขอไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนก็สามารถสมัครสินเชื่อกสิกรดังกล่าวได้ แต่จะต้องมีเอกสารอื่นที่สามารถยืนยันถึงเงินเดือนหรือรายได้ที่คุณได้รับในแต่ละเดือนเช่นกัน ซึ่งเอกสารที่สามารถใช้แทนสลิปเงินเดือนได้นั้น คือ

 • หนังสือรับรองรายได้ที่หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทที่คุณทำงานอยู่ออกให้ได้ และต้องเป็นอัตราเงินเดือนที่ได้ล่าสุด และมีการลงลายชื่อของผู้มีอำนาจในเอกสารดังกล่าวด้วย
 • รายงานการเดินบัญชีที่แสดงเงินเข้า – ออก (Statement) ที่ออกโดยธนาคารเจ้าของบัญชีหรือจะดึงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารนั้น ๆ ก็ได้ ซึ่งจะต้องแสดงรายการย้อนหลังไป 6 เดือนนับจากเดือนที่คุณกู้เงินกสิกร 

แนะนำสินเชื่อกสิกรไทยไม่หลักทรัพย์ ที่คนธรรมดาสามารถกู้เงินกสิกรได้  

การขอสินเชื่อกู้เงินกับธนาคาร ส่วนใหญ่จะต้องมีคนที่น่าเชื่อถือได้มาค้ำประกันให้ หรือต้องนำเอาหลักทรัพย์ที่มีอยู่มาใช้ค้ำประกันแทนเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้กู้จะต้องทำการชำระหนี้คืนให้ครบตามกำหนดเวลา หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนจากการขอสินเชื่อแต่ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาคนมาค้ำประกันให้ได้ เรามีสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร Xpress cash มาแนะนำ ซึ่งจุดเด่นของสินเชื่อตัวนี้คือกู้ได้โดยไม่ต้องมีการค้ำประกันหรือไม่มีการเรียกร้องหลักประกันอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่ได้รับเงินเดือน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 15000 บาท และหากหน่วยงานของคุณจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยก็ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสินเชื่อกสิกรใบเดียวเท่านั้น ซึ่งวงเงินสินเชื่อให้ได้ตั้งแต่ 1.5 เท่าของเงินเดือนและมากสุด 5 เท่าของเงินเดือนเลยทีเดียว เรียกได้ว่าตอบโจทย์ผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อที่สมัครง่ายและได้เงินเป็นก้อน ๆ อีกด้วย

เชื่อว่า ณ ตอนนี้ เวลานี้ ไม่มีสินเชื่อตัวไหนที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการและเงื่อนไขที่หลากหลายของผู้สมัครได้ดีเท่าสินเชื่อสมัครเงินด่วนกสิกรแล้ว เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในประเภทไม่มีเอกสาร ไม่มีสลิปเงินเดือน หรือไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน สมัครสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอน

สินเชื่อไทยพาณิชย์

สินเชื่อไทยพาณิชย์ ยืนหนึ่งเรื่องความเร็ว

บ่อยครั้งที่มักได้ยินคนรอบข้างพูดถึงเรื่องการสมัครขอสินเชื่อว่าวงเงินสินเชื่อได้เยอะก็จริง แต่ต้องใช้เวลารอเกือบ ๆ เดือน ถึงจะได้รับการพิจารณาอนุมัติในสินเชื่อและสามารถนำเงินมาใช้ได้ นั่นเป็นเพราะขั้นตอนตรวจสอบเอกสารและประวัติของผู้กู้ รวมถึงช่องทางการสมัครที่ต้องติดต่อกับธนาคารโดยตรงจึงเป็นสาเหตุทำให้ต้องใช้เวลาในการรอนานกว่าการกู้เงิน หรือสมัครบัตรกดเงินสด / บัตรเครดิต แต่สำหรับสินเชื่อไทยพาณิชย์แล้วนั้นบอกเลยว่าหากใครต้องการสินเชื่อแบบเร่งด่วน ธนาคารไทยพาณิชย์ให้คุณได้แน่นอน แต่ไม่ใช่ในรูปแบบของการลัดคิวหรือแซงคิวแต่อย่างใด นั่นเป็นเพราะกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นมีความรวดเร็วและสะดวกต่อผู้สมัครกู้เงินธนาคารไทยพาณิชย์เองด้วย อีกทั้งระบบการทำงานแบบออนไลน์ทำให้ไม่ต้องรอเฉพาะเวลาทำการเท่านั้น เรามาดูกันเลยว่ามีเหตุผลสนับสนุนอะไรบ้างที่ทำให้สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ถึงขึ้นแท่นเป็นสินเชื่อที่ของ่าย ได้ไว ที่สุดในขณะนี้

สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ผ่านแอพ ระบบออนไลน์ช่วยให้ส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น

เพราะระบบออนไลน์อย่างแอพ SCB easy สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง นั่นหมายความว่าหากคุณมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพียงแค่หยิบโทรศัพท์มือถือของขึ้นมาแล้วเข้าแอพของธนาคารเพื่อขอสมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ เลือกสินเชื่ออนุมัติเร็วตัวที่ตัวเองสนใจ กรอกข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน แล้วกดส่งข้อมูล เพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน จากนั้นก็รอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมา ซึ่งแน่นอนว่าหากคุณกดส่งข้อมูลผ่านแอพในตอนกลางคืน ข้อมูลของคุณจะอยู่ในระบบแล้วและเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสินเชื่อที่คุณต้องการและติดต่อกลับมาหาคุณได้ทันทีในช่วงเช้าที่ธนาคารเปิดทำการ ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนต่าง ๆ ของธนาคารได้ดีเลยทีเดียว เมื่อขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว และสินเชื่อของท่านได้รับการพิจารณาแล้ว คุณก็สามารถเช็คผลอนุมัติออนไลน์ได้เช่นกัน

เอกสารน้อย ตรวจสอบง่าย สินเชื่อไทยพาณิชย์ก็ได้เร็วเช่นกัน 

สินเชื่อไทยพาณิชย์กี่วันอนุมัติ ? นี่คงเป็นคำถามที่ใครหลาย ๆ คนอยากรู้เมื่อกดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครผ่านทังเว็บไซต์ ทางธนาคารหรือแอพยืมเงินออนไลน์ไปแล้ว อันที่จริงก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสารเช่นกัน เพราะหากเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยไปตั้งแต่ตอนต้นไม่เกิน 7 – 10 วันก็จะรู้ผลแล้ว ยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือมีความชำนาญในการสมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ผ่านแอพ สามารถทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้เร็วขึ้น แต่หากการดำเนินการของคุณมีความติดขัด ไม่เรียบร้อย ทางธนาคารขอเอกสารเพิ่มเติม หรือมีประวัติทางการเงินที่ไม่ดีนัก ธนาคารอาจใช้เวลาในการตรวจสอบสินเชื่อและความเหมาะสมนานขึ้นอีกนิด แต่ไม่เกิน 15 วัน คุณจะสามารถเช็คผลการอนุมัติ scb ได้แล้ว 

ถ้าจะพูดกันโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อไทยพาณิชย์หรือสินเชื่อของธนาคารอื่น ๆ ก็จะมีระยะเวลากำหนดเอาไว้แล้วสำหรับใช้ในการตรวจสอบสินเชื่อและความถูกต้องของเอกสาร ข้อมูลการสมัคร ดังนั้นหากคุณมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนเพื่อกิจการงานใดก็แล้วแต่ อย่าลืมที่จะวางแผนการสมัครให้ดี ถ้าหากคุณชะล่าใจจนเกินไป เงินก้อนนั้นอาจไม่ได้ในเวลาที่ต้องการก็ได้ 

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ มีดีอย่างไร ?

ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อของธนาคารไหน ล้วนมีข้อดีหรือจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าในทุกระดับ เช่นเดียวกับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ ที่มีการพูดถึงและอยู่ในกระแสมาอย่างยาวนาน ก่อนที่จะไปดูกันว่าการยืมเงินธนาคารกรุงเทพในประเภทของสินเชื่อนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เรามาดูกันถึงข้อดีที่ทำให้หลาย ๆ คนตัดสินใจสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพกัน 

 • วงเงินสินเชื่อมีให้มากถึงหลักล้านบาท ในขณะเดียวกันผู้สมัครมีเงินเดือนเพียงแค่ 15000 บาทเท่านั้น 
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าเมื่อได้เบิกเงินในสินเชื่อถูกสุด ๆ แค่ 23% ต่อปีเท่านั้น ค่อนข้างถูกกว่าสินเชื่อในธนาคารอื่นที่เรียกเก็บอยู่ที่ 25 – 28% ต่อปี
 • ไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการในการยื่นขอสินเชื่อ มีแต่เพียงค่าธรรมเนียมอื่นที่เกิดจากการใช้สินเชื่อแล้วเท่านั้น
 • ไม่ว่าจะอาชีพอิสระหรือทำงานประจำก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับการกู้ธนาคารกรุงเทพ 

ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ สินเชื่อธนาคารกรุงเทพจัดให้ไม่ต้องง้อสลิปเงินเดือน

มีสถาบันทางการเงินหลาย ๆ แห่งที่ไม่มีนโยบายปล่อยสินเชื่อเงินด่วนทันใจให้กับผู้ที่ไม่ได้ทำงานประจำ จึงทำให้คนกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคอย่างมากเมื่อต้องการสินเชื่อเพื่อนำเงินใช้จ่ายตามที่ต้องการ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าสินเชื่อธนาคารกรุงเทพนั้นมีสินเชื่ออาชีพอิสระกรุงเทพให้คนกลุ่มนี้ได้สมัครกันด้วย และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนก็ได้ เพียงแค่มีเอกสารที่แสดงถึงการได้เงินมาในแต่ละเดือนมาเป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรายงานการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนเท่านั้น ซึ่งสินเชื่อตัวดังกล่าวรู้จักกันโดยทั่ว ๆ ไปว่าสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ ให้คุณสามารถนำเงินก้อนนี้ไปใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ต้องการ

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ มนุษย์เงินเดือนกู้ได้

หากคุณมีงานทำประจำไม่ว่าขอสินเชื่อจากสถานบันทางการเงินใด โอกาสที่จะได้รับการอนุมัติย่อมมีมากกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพสำหรับมนุษย์เงินเดือน มีทั้งสินเชื่อที่ต้องมีการค้ำประกันและไม่ต้องค้ำประกัน ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นที่ 15000 บาทก็สามารถสมัครได้แล้ว นอกจากนี้หากคุณไม่ได้ทำงานประจำแต่มีกิจการเป็นของตนเอง สินเชื่อธนาคารกรุงเทพ sme ก็มีให้คุณเลือกใช้บริการผ่านแอพการเงินได้ด้วยเช่นกันซึ่งมีวงเงินให้มากกว่า 30 ล้านบาท ถึงแม้ว่าสินเชื่อดังกล่าวจะมีวงเงินอนุมัติที่ค่อนข้างมาก แต่บอกเลยว่าระยะเวลาในการรอฟังผลการอนุมัตินั้นเร็วพอ ๆ กับวงเงินแค่ไม่กี่แสนบาทเลยก็ว่าได้ 

ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีและสามารถเข้าถึงการใช้งานได้หลากหลายช่องทางทำให้คุณสามารถสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพออนไลน์ที่สนใจได้ทางระบบออนไลน์ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาชีพอิสระ มนุษย์เงินเดือน หรือกิจการขนาดเล็ก ก็สมัครง่ายได้ตามที่ต้องการ อย่ารอช้า สนใจสินเชื่อประเภทไหนรีบสมัครกันได้เลย