หาคำตอบคลินิกแก้หนี้ดีไหม หรือดูวิธีสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ให้ผ่าน 2024/2567

คลินิกแก้หนี้ดีไหม ? ช่วยจัดการปัญหาหนี้สินได้อย่างไร 2024

สำหรับใครที่มีหนี้อยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ที่เกิดจากบัตรกดเงินสด บัตรเครดิต สินเชื่อเงินด่วนหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันในการกู้ หากคุณสามารถแบกรับภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่แสดงให้เห็นว่าสภาพคล่องทางการเงินของคุณยังคงอยู่ในระดับที่ดี แต่ถ้าหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วนั้นมากเกินกว่าที่จะรับไหวและไม่สามารถจัดการได้ หากปล่อยไว้นาน ๆ จะทำให้เกิดเป็นหนี้เสียที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและเครดิตของคุณได้ เพราะฉะนั้นหนทางที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาหรือมีหน่วยงานยื่นมือมาช่วยเหลือจัดการด้านหนี้สินให้กับคุณอีกทางหนึ่งก็คือสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ และเมื่อสมัครแล้วโครงการคลินิกแก้หนี้ดีไหม ? แล้วช่วยอะไรได้บ้าง มาตามหาคำตอบได้จากด้านล่างนี้เลย …

 

คลินิกแก้หนี้ดีไหม ? ให้คำปรึกษา จัดการปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบ 

คลินิกแก้หนี้คือตัวกลางในการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินระหว่างผู้ที่มีหนี้เสียกับผู้ให้บริการทางการเงินให้สามารถเจรจาตกลงและหาทางออกของปัญหาหนี้สินได้อย่างเป็นธรรม โดยที่ทางฝั่งลูกหนี้ชำระหนี้คืนให้กับเจ้าหนี้ตามกำลังที่จะทำได้และเจ้าหนี้ก็จะได้รับเงินจำนวนนั้นกลับคืนในช่วงเวลาที่ได้ตกลงกันเอาไว้ และคลินิกแก้หนี้ 2567 ยังคอยช่วยวางแผนทางการเงินให้กับผู้ที่มีหนี้ให้สามารถบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายและภาระหนี้สินได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงช่วยในการจัดหาสถาบันทางการเงินที่จะเข้ามาร่วมมือและช่วยเหลือผู้ที่มีหนี้เสียอีกทางนึงด้วย ซึ่งผู้ที่จะสมัครโครงการคลินิกแก้หนี้ได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจถึงภาระหนี้สินที่ตัวเองมีอยู่ด้วยและจะต้องยอมรับในแนวทางและทางออกต่าง ๆ ที่ทางด่วนแก้หนี้ 1213 รวมถึงทีมงานได้วางเอาไว้ให้ด้วย เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาหนี้สินร่วมกัน เพราะฉะนั้นหากมองในแง่มุมของคนที่เป็นหนี้และไม่สามารถแก้ปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นได้เองว่าคลินิกแก้หนี้ดีไหม ก็คงจะตอบได้เลยว่าดีกว่าจะแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเอง ซึ่งบางทีตัวคุณเองอาจจะไม่เข้าใจในปัญหาหนี้สินได้เท่าผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรง

คลินิกแก้หนี้ดีไหม ? ใครบ้างที่ลงทะเบียนทางด่วนแก้หนี้ได้ ? 

 หากคุณประมาณการหนี้เสียที่มีอยู่แล้วและสามารถยอมรับการคำนวณคลินิกแก้หนี้แล้วว่าจะต้องชำระเงินคืนเท่าไหร่และระยะเวลาในการชำระหนี้นานเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นมาดูกันเลยว่าคุณสมบัติที่จำเป็นและเงื่อนไขสำคัญของการสมัครโครงการแก้หนี้นั้นมีอะไรบ้าง ? จะได้ไม่ต้องเกิดข้อสงสัยว่าคลินิกแก้หนี้ใครผ่านบ้าง ? เพราะถ้ามีคุณสมบัติตามนี้ก็จะผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้ 

  • มีสัญชาติไทย อายุไม่มากไปกว่า 65 ปี (เฉพาะคนทั่วไปเท่านั้น บริษัท ห้างร้าน สมัครไม่ได้)
  • หนี้สินที่เกิดขึ้น ต้องเป็นหนี้เสียที่มาจากเหตุผลต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ และต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อคนธรรมดาที่กู้โดยไม่มีหลักประกันเท่านั้น
  • ต้องเป็นหนี้เสียที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
  • หนี้เสียที่เกิดขึ้นจากทั้ง 3 แหล่งเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และเมื่อทำการตรวจสอบประวัติการชำระเงินจากเครดิตบูโรแล้วจะต้องค้างชำระไม่น้อยกว่า 90 – 120 วันขึ้นไป 

ที่กล่าวมาทั้งหมดในตอนต้นคุณคงจะพอตัดสินและหาคำตอบได้แล้วว่าคลินิกแก้หนี้ดีไหม ? เพราะหลัก ๆ แล้วจะช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น การวางแผนการใช้จ่าย และการหาทางออกให้กับปัญหาอย่างเป็นธรรม เพราะฉะนั้นแล้วนี่คือทางออกที่แท้จริงของผู้ที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาหนี้สินได้