วิธีสังเกตสัญญาเงินกู้ที่ดี หรือแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2024 และถูกต้องตามกฎหมายใหม่ 2567

รู้ไว้ใช่ว่าสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่ มีข้อมูลอะไรบ้างที่สำคัญ ? 2567

หนังสือสัญญาเงินกู้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับใช้เป็นหลักฐานประกอบการกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินจากสถานบันการเงินประเภทใดเอกสารฉบับนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีทุกครั้งที่เกิดการกู้ยืมเงินขึ้น ซึ่งหากเป็นการกู้เงินในระบบสัญญากู้ยืมเงินนี้จะใช้เหมือนกันแทบจะทุกสถาบันการเงิน แต่ถ้าเป็นการกู้เงินนอกระบบแล้วนั้นหนังสือสัญญาเงินกู้จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2024 ที่แหล่งเงินกู้นอกระบบนั้น ๆ มีอยู่ ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ที่ได้ประกาศใช้ออกมา ซึ่งหากคุณต้องการรู้ว่าสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายจริง ๆ แล้วต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง ? สามารถดูได้จากด้านล่างต่อไปนี้ …

 

6 ส่วนสำคัญในสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่ที่ต้องมี ถ้าไม่มีถือว่าผิด 

ส่วนที่ 1: วัน / เดือน / ปี และสถานที่ ที่หนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ได้ถูกเขียนขึ้น ซึ่งจะต้องอยู่ด้านบนของกระดาษให้เห็นได้ง่าย 

ส่วนที่ 2: รายละเอียดสำคัญของ ”ผู้กู้” เช่น ชื่อ – นามสกุล, อายุ, วัน / เดือน / ปี เกิด, ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในปัจจุบัน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ส่วนที่ 3: รายละเอียดสำคัญของ “ผู้ให้กู้” เช่น ชื่อ – นามสกุล หรือชื่อบริษัทที่ปล่อยเงินกู้, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ส่วนที่ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ขอกู้ รวมถึงหลักฐานที่นำมาใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน

ส่วนที่ 5: ข้อตกลงต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องระบุในสัญญากู้ยืมเงินนี้ เช่น ระยะเวลาในการชำระหนี้คืน, อัตราดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ, มาตรการหากเกิดการผิดนัดชำระหนี้

ส่วนที่ 6: การลงลายมือชื่อเพื่อเป็นการยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญา ซึ่งผู้ที่ต้องลงลายมือชื่อในสัญญายืมเงินตามกฎหมายใหม่นี้คือ 

  • ผู้กู้เงิน
  • ผู้ให้กู้
  • พยานที่รู้เห็นการกู้ยืมเงินในครั้งนี้ อย่างน้อย 2 คน

หากไม่มีสัญญาเงินกู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ? 

สำหรับใครที่กู้เงินในระบบหรือกู้เงินจากสถาบันทางการเงินที่น่าเชื่อถือได้อย่างธนาคารหรือสถาบันที่เป็น Non bank คงไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีสัญญายืมเงินส่วนบุคคลหรือสัญญาเงินกู้ประกอบการกู้ยืมเงินทุกครั้งอยู่แล้ว แต่สำหรับคนที่ใช้บริการเงินนอกระบบไม่โอนไม่ดาวน์นัดทำสัญญาที่ส่วนใหญ่จะไม่มีการใช้สัญญายืมเงินตามกฎหมายใหม่อาจต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะหากเกิดปัญหาตามมาในภายหลังตัวผู้กู้เองจะไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่จะเอาผิดหรือฟ้องร้องได้ สุดท้ายแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียเปรียบอย่างที่เป็นข่าวให้ได้ยินกันบ่อย ๆ 

ฉะนั้นแล้วหากคุณมีความจำเป็นในการกู้เงิน 2024 ไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบก็ตาม ข้อมูลสำคัญ 6 ส่วนที่ได้นำเสนอไปข้างต้นถือว่ามีความสำคัญมาก ดังนั้นก่อนที่จะรับเงินมาควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าหนังสือสัญญาเงินกู้มีข้อมูลตามที่แจ้งไว้หรือไม่ ? สุดท้ายแล้วคุณจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการกู้เงินก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเอง