กู้เงินสิกร

กู้เงินสิกร กับสินเชื่อธนาคารกสิกรไทยสมัครออนไลน์ผ่านแอป 2567/2024

กู้เงินสิกร หรือสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีให้บริการหลากหลายผลิตภัณฑ์ และยังเปิดให้สมัคออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทย เงินฉุกเฉินผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต่างๆ หรือจะเพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือสำหรับคนที่ต้องการจะเริ่มต้นทำกิจการเล็กๆ เพื่อเลี้ยงครอบครัวได้

กู้เงินสิกร กับสินเชื่อธนาคารกสิกรไทย ล่าสุดของปี 2567/2024

กู้เงินสิกร กับสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทย Dolfin Money

Dolfin Money by KBank เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียนที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทย เพื่อจะเป็นวงเงินสำรองไว้ใช้ได้ในเวลาฉุกเฉิน  โดยจะให้มีการพิจารณาจากรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เงินสิกร 

 • มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
 • มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

สำหรับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี และจะไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี รวมทั้งมีมีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเงินฉุกเฉินกสิกร ซึ่งในการสมัครจะรู้ผลการอนุมัติได้ภายใน 5 นาที และให้มีการชำระคืนขั้นต่ำได้ที่ 3% หรือไม่น้อยกว่า 200 บาท

เอกสารที่ใช้ในการกู้เงินกสิกร Dolfin Money

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน หากมีเงินเดือนหรือมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ในการสมัครสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร 50000 ออนไลน์ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้
 • เจ้าของกิจการ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือนในการสมัครกู้เงินกสิกร
 • อาชีพอิสระ ใช้ 50 ทวิ ปีล่าสุด 

คุณสมบัติของผู้สมัครกู้เงินสิกร Dolfin Money

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 – 70 ปีบริบูรณ์
 • จะต้องมีแอป Dolfin ที่สมัครใช้งานยืมเงินกสิกรไทยและมีแอป K PLUS เพื่อทำการยืนยันตัวตนให้สำเร็จ

กู้เงินสิกร กับสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร Xpress Loan

เป็นสินเชื่อเงินก้อนอเนกประสงค์ ที่สามารถสมัครออนไลน์ผ่านแอป K PLUS ได้ ซึ่งจะอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 15% และสูงสุดไม่เกิน 25%  ขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะได้รับการอนุมัติ กับระยะเวลาในการผ่อนชำระตั้งแต่ 12 – 60 เดือน 

 • วงเงิน 6,000 – 20,000   อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • วงเงิน 20,001 – 80,000  อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • วงเงิน 80,001 – 240,000  อัตราดอกเบี้ย 21% – 24% ต่อปี
 • วงเงิน 240,001 บาทขึ้นไป  อัตราดอกเบี้ย 15% – 20% ต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัครกู้เงินสิกร กับสินเชื่อฉุกเฉินกสิกร Xpress Loan

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 15,000 บาท

กู้เงินสิกร กับสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทย Xpress Cash

เป็นสินเชื่อบัตรกดเงินสด ที่สามารถจะสมัครออนไลน์ผ่านแอป K PLUS ได้เช่นกัน  โดยสำหรับเงินฉุกเฉินกสิกรนี้ยังสามารถจะใช้ผ่อนชำระค่าสินค้าได้นานสูงสุดถึง 36 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0% หรือเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.59% ต่อเดือน โดยฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี 

คุณสมบัติของผู้สมัครกู้เงินสิกร กับสินเชื่อเงินด่วนกสิกรไทย Xpress Cash

 • ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20 – 70 ปีบริบูรณ์ 
 • จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 15,000 บาท