สินเชื่อ ธ.ก.ส

อัพเดตสินเชื่อ ธ.ก.ส 2567 ที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง 

เมื่อไม่นานมานี้ทางธนาคาร ธกส ได้ปล่อยเงินกู้ ธ ก ส ให้กับผู้ที่ได้รับลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในวงเงิน 10000 บาท ซึ่งเพียงเปิดให้ลงทะเบียนได้ไม่นานก็มีกระแสตอบรับที่ดี มีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ตอนนี้สินเชื่อ ธ.ก.ส จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจและยังติดตามข่าวสารอยู่เสมอว่าจะมีสินเชื่อดี ๆ ที่น่าสนใจอะไรอีกบ้าง  ดังนั้นในวันนี้เราจะมาอัพเดตข้อมูลสินเชื่อธกส 2567 มีอะไรบ้าง เพื่อให้คุณได้ศึกษาและเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจเพื่อขอสินเชื่อไว้ใช้งานในยามจำเป็น 

ไม่อยากเพิ่มหนี้นอกระบบต้องสมัครสินเชื่อ ธ.ก.ส. สมาร์ทแคช 

สินเชื่อ Smart cash ตัวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจกู้เงิน ธ.ก.ส ได้นำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือหรือหมุนเวียนในชีวิตประจำวันตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ผู้กู้มีอยู่ และอีกเหตุผลที่ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อตัวนี้ก็เพื่อเป็นการชักจูงให้คนมาสมัครกู้เงินกับธนาคาร แทนที่จะไปใช้บริการกับเงินกู้นอกระบบซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสร้างภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น โดยวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส มีให้สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส สมาร์ท แคช อยู่ที่ 50000 บาท ระยะเวลาในการผ่อนชะคืนเป็นเวลา 1 ปี หรือ 12 เดือน นับแต่วันที่ได้รับสินเชื่อธนาคาร ธกส  แต่สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนธกส ในสินเชื่อดังกล่าว จำเป็นต้องนำเอาที่ดินที่มีอยู่มาจำนอง และเมื่อทำการประเมินราคาแล้ว ต้องได้ไม่มากกว่า 95% ของวงเงินที่จำนองด้วย หรือจะใช้เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้มาค้ำประกัน จำนวน 2 คน และต้องค้ำประกันรวม 3 แสนบาท หรือจะให้บุคคลที่รับราชการมาค้ำประกันก็ได้ และต้องค้ำประกันไม่เกิน 1 แสนบาท อีกทั้งตัวผู้ขอสินเชื่อเองจะต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากกับ ธกส ด้วย ถึงจะกู้เงิน ธ.ก.ส ในโครงการนี้ได้ ได้ยินมาแว่ว ๆ ว่าสินเชื่อดังกล่าวกู้ได้จนถึงปี 2567 เลยทีเดียว

สินเชื่อ ธ.ก.ส สินเชื่อเงินด่วน ธกส ที่คุณก็ใช้บริการได้ 2024

สินเชื่อ ธ.ก.ส A Cash มีวงเงินให้ 50000 บาท เช่นเดียวกับสินเชื่อธนาคาร ธกส ที่เราได้แนะนำไปก่อนหน้านี้ ซึ่งลักษณะการค้ำประกันก็เหมือนกัน แต่เปลี่ยนจากที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ ตึก อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ได้ หรือจะใช้เป็นบุคคลค้ำประกัน 2 คนเช่นเดียวกัน อีกทั้งระยะเวลาในการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี (12 เดือน) แต่วัตถุประสงค์หลักของการนำเงินไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับลูกค้าที่เคยกู้สินเชื่อกับ ธกส หรือเป็นเกษตรกรที่ไม่มีหนี้ค้างชำระหรือไม่อยู่ช่วงพักหนี้โครงการอื่นของธนาคาร และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจที่ ธกส ปล่อนสินเชื่อ A Cash คือ หากคุณได้ช้ำระดอกเบี้ยจนครบตามจำนวนแล้ว หากจำเป็นต้องใช้เงินก้อนในงบ 50000 บาทอีก คุณสามารถต่อสัญญาได้ต่อไปอีก 

สินเชื่อ ธ.ก.ส ที่เราแนะนำไปนั้นเป็นสินเชื่อธกสล่าสุดที่คุณสามารถกู้ได้ภายใต้วงเงิน 50000 บาท แต่อย่าลืมว่าคุณจะต้องนำเอาที่ดิน / หลักทรัพย์ที่คุณมีไปค้ำประกันกับธนาคารด้วย คราวนี้คุณจะเลือกลงทะเบียนธกสแบบใดก็ขึ้นอยู่กับการเลือกและการตัดสินใจ เพราะสินเชื่อทั้ง 2 ประเภทล้วนช่วยแก้ปัญหาทางการเงินให้กับคุณได้อย่างแน่นอน