เงินเยียวยาโควิด

เงินเยียวยาโควิด 2567 ที่น่าสนใจ  

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด2019 ทำให้หลาย ๆ คนไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ บ้างก็โดนปลดออกจากงานเนื่องจากนายจ้างไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้ บ้างก็โดนบังคับให้หยุดโดยที่ไม่ได้รับเงินเดือน บ้างก็โดนให้เซ็นยอมรับออกจากงานโดนที่ไม่ได้รับค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนใด ๆ เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนหน้านี้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นแล้วทางรัฐบาลจึงได้ช่วยเหลือโดยการจ่ายเงินเยียวยาโควิด ปี 2567 ให้เงินออนไลน์ฟรีผ่านโครงการต่าง ๆ มากมาย ทั้งที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงที่เกิดจากการว่างงานหรือกักตัวเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลชดเชยเนื่องจากไม่ได้รับค่าจ้างจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดดังกล่าว ซึ่งเราจะมาดูกันไปพร้อม ๆ กันเลยว่าเงินเยียวยารัฐบาลมีให้นั้นหลัก ๆ แล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ? 

เงินเยียวยาโควิดประกันสังคม สิทธิ์ที่ลูกจ้างต้องได้ 

แน่นอนว่าเมื่อปัญหาการว่างงานอันเกิดจากโควิด2019 ระบาดระลอกแล้วระลอกเล่า หน่วยงานที่ต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและเป็นหน้าด่านแรกที่ต้องยื่นมาช่วยเหลือเหล่าลูกจ้างให้ได้รับเงินเยียวยาโควิด 19 คือประกันสังคม ซึ่งปี 2024 นี้ผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับเงิน ขอกู้เงินด่วนออนไลน์จากประกันสังคมจะต้องอยู่ในข่ายดังต่อไปนี้ 

  • ต้องส่งเงินเข้าระบบประกันสังคมที่เรียกว่าเงินสมทบอย่างน้อย 6 เดือน จาก 15 เดือน
  • ไม่ได้ทำงานเนื่องจากโดนกักตัวเพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยง บริษัท / หน่วยงาน / ร้านค้า ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติเพราะโดนประกาศจากรัฐบาลให้ปิดกิจการชั่วคราว ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ตามที่ทางการกำหนด หรือมีคำสั่งให้ปิด

ซึ่งหากคุณอยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวจะได้รับเงินเยียวยาโควิดประกันสังคม่ครึ่งนึงของค่าจ้างรายวัน (50%) เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 90 วัน แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นที่ใช้พิจารณาร่วมด้วย 

3 ขั้นตอนขอรับเงินเยียวยาโควิด 2024 

สำหรับเงินเยียวยาโควิดประกันสังคมนั้น ผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวสามารถอ่านและทำความเข้าใจวิธีรับเงินเยียวยาได้ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

  1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม สปส. 2 – 01/07 ที่มีชื่อว่าคำขอรับประโยชน์ทดแทน พร้อมกับสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับโอนเงินเข้า จากนั้นส่งมอบให้กับฝ่ายบุคคลหรือตัวแทนของนายจ้างที่ดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ดังกล่าว
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือตัวแทนนายจ้าง ทำการกรอกข้อมูลของลูกจ้างที่ได้รับทั้งหมดลงในระบบออนไลน์ e – Service ของประกันสังคม
  3. ส่งแบบฟอร์ม สปส. 2 – 01/07 และเอกสารที่แสดงถึงการโดนสั่งปิดกิจการชั่วคราวหรือโดนสั่งให้กักตัวโดยราชการ ไปยังสำนักงานประกันสังคมที่ดูแลรับผิดชอบในเขตพื้นที่ที่กิจการ / ร้านค้า หรือบริษัทของคุณตั้งอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ 

เมื่อคุณดำเนินการตามวิธีรับเงินเยียวยาตามที่แจ้งไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารและตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ แล้ว นับรอเลยอย่างน้อย 5 วันทำการเงินเยียวยาโควิด 19 จากประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีตามที่ได้แนบไว้ในอัตราที่กำหนดทันที

นอกจากเงินเยียวยาโควิดประกันสังคมที่จ่ายให้แล้ว ยังมีเงินเยียวยารัฐบาลในอีกหลาย ๆ โครงการ ไม่ว่าจะเป็นเราชนะ เรารักกัน ที่ได้มีการปล่อยออกมาช่วยเหลือประชาชนในเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ และไม่อยากให้ยุ่งกับสินเชื่อนอกระบบด้วย ฉะนั้นเมื่อคุณได้รับเงินเยียวยาเหล่านี้มาแล้วควรวางแผนการใช้จ่ายให้ดี อย่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปเพราะหากเมื่อเงินเหล่านี้หมดลงคุณเองอาจจะลำบากไปมากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้ เพราะไม่มีใครรู้ได้ว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวคุณเองจะได้กลับไปทำงานหาเงินได้ดังเดิม