วิธีหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะกับคุณ แหล่งเงินทุนระยะยาวและแหล่งเงินทุนระยะสั้นหาได้จากที่ไหน มาดูกัน 2567/2024

แหล่งเงินทุนมีความสำคัญอย่างไรสำหรับผู้ที่กำลังเริ่มต้นในธุรกิจ 2567

สำหรับใครที่กำลังมองหาช่องทางในการเริ่มต้นทำธุรกิจที่ตัวเองสนใจ นอกจากแผนธุรกิจ ช่องทางการจัดจำหน่าย และกลุ่มลูกค้าหลัก ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น การวางแผนด้านเงินหรือจะกู้เงินด่วนออนไลน์เพื่อลงทุนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ยิ่งด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจเช่นนี้แล้วการวางแผนดังกล่าวจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงวิธีหาแหล่งเงินทุนด้วยเช่นกันว่าจะนำเงินหรือหลักทรัพย์อื่นมาใช้ในการลงทุนได้อย่างไร ? เพราะฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับการวางแผนตั้งแต่ต้นเพื่อให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปในทางที่ดีได้ …

 

แหล่งเงินทุนระยะยาวที่ดีต้องเป็นอย่างไร ? 

แน่นอนว่าเมื่อธุรกิจเกิดขึ้นแล้ว คงไม่มีใครที่อยากทำธุรกิจเพียงแค่ปีเดียวแล้วปิดกิจการ เพราะฉะนั้นการลงทุนก็เช่นกันไม่มีธุรกิจไหนที่ลงทุนเพียงแค่ปีเดียวหรือลงทุนแค่เฉพาะในช่วงแรกของการเปิดกิจการ ดังนั้นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะยาวที่นำมาใช้ก็ต้องคอยสนับสนุนกิจการของคุณไปเรื่อย ๆ เรามาดูกันเลยว่าแหล่งเงินทุนระยะยาวที่ดีนั้นสามารถดูได้จากอะไรบ้าง ? 

  • อัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์มาลงทุนกับสิ่งของหรือสิ่งปลูกสร้างในกิจการระยะยาว ว่ามีลักษณะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปในลักษณะใด ? คงที่เท่า ๆ กันตลอดสัญญา หรือขึ้น ๆ ลง ๆ เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ เมื่อกู้มาใช้ในระยะยาวที่กินเวลามากกว่า 1 ปี จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าหรือไม่ ? 
  • ระยะเวลาในการชำระหนี้คืนมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ทั้งในเรื่องของจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ย อย่างที่รู้กันว่าการลงทุนในกิจการระยะยาว จะต้องมีการวางแผนการใช้ในระยะที่มากกว่า 1 ปี อาจจะมากถึง 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี เพราะฉะนั้นแล้วระยะเวลาในการชำระคืนจะต้องมีความสมเหตุสมผลไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป
  • วงเงินหรือเงินต้นที่ให้ได้เพื่อนำไปลงทุนในระยะยาวจะต้องมีความสัมพันธ์กับดอกเบี้ยและระยะเวลาในการกู้ยืมด้วย อีกทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็นหากมีการปรับใช้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ

แหล่งเงินทุนระยะสั้นมีความสำคัญต่อธุรกิจใหม่อย่างไร 2024 ? 

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าสำหรับธุรกิจใหม่หลาย ๆ ประเภท มักจะคำนึงถึงการลงทุนในระยะยาวหรือมองหาแหล่งเงินทุนในระยะยาวก่อนเป็นลำดับแรกด้วยเพราะเม็ดเงินในการลงทุนค่อนข้างสูง กอปรกับระยะเวลาในการใช้มากกว่า 1 ปี จึงทำให้ต้องมีการพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนที่สุด แต่อย่าลืมว่าแหล่งเงินทุนในระยะสั้นก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ธุรกิจจะมีกำลังในการลงทุนและการผลิตหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนในระยะสั้น เพราะฉะนั้นแล้วการมองหาลู่ทางหรือช่องทางในการให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนในระยะสั้นที่ไม่เสี่ยงกับแหล่งเงินกู้นอกระบบ ที่ต้องใช้คืนภายในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 1 ปี จึงมีความสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล เงินกู้ยืมจากโครงการต่าง ๆ ดอกผลกำไรที่เกิดจากการลงทุนในกิจการ หรือการมองหาแหล่งเงินกู้นอกระบบ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับกำลังและความสามารถในธุรกิจของคุณด้วยเช่นกัน  

การเตรียมความพร้อมด้านการแหล่งเงินทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เริ่มต้นธุรกิจใหม่หลาย ๆ คนจะต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะหากคุณเริ่มต้นดีตั้งแต่ก้าวแรกแล้วนั้น จะสามารถบ่งบอกได้เลยว่ากิจการของคุณจะเป็นไปในทิศทางใด เพราะฉะนั้นอย่าละเลยหรือมองข้ามในเรื่องนี้เป็นอันขาด