รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
การแต่งกายดีตามระเบียบวิทยาลัย
11 ก.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
ร่วมทำบุญ ถวายสังฆทาน แด่พระอาจารย์ที่มาสอนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน นักศึกษาในทุกๆวันอังคาร