รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
ยิ้มสวย ไหว้งาม ตามวัฒนธรรมไทย
11 ก.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
ครูและนักเรียนจิตอาสา ทำความสะอาดลานวัดพระมงคลมิ่งเมือง พระประจำจังหวัดอำนาจเจริญ