รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
.
17 พ.ค. 2562
Posted by ว่าที่ร้อยตรีวโรดม ทิมบำรุง
กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ภายใต้โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562”