ดอกเบี้ยเงินฝากหรือดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารแต่ละที่ในปี 2567 แบบไหนดีกว่ากันมาดูเลย

ดอกเบี้ยเงินฝากคิดจากอะไร ? 

ในการฝากเงินกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำหรือฝากแบบออมทรัพย์ทั่วไป นอกจากเงินต้นที่เรานำฝากในทุก ๆ เดือนแล้วนั้น ยังมีดอกผลที่ถือว่าเป็นกำไรหรือที่เรียกว่าดอกเบี้ยด้วย ซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากส่วนใหญ่แล้วจะมีหลักการคิดคือ เงินต้น x (อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนด / 100) x ระยะที่ใช้ในการฝากเงิน / 365 – จำนวนวันใน 1 ปี ปฏิทิน เพียงเท่านี้ก็ทำให้ได้รู้คร่าว ๆ แล้วว่าดอกเบี้ยที่ได้เท่าไหร่ …

ด่วน ! ดอกเบี้ยเงินฝากประจำที่ไหนเวิร์คสุด

การฝากเงินนอกจากเป็นการออมเงินเก็บไว้ใช้ในอนาคต ยังถือว่าเป็นการลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่งด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝากประจำ 12 เดือน ที่เมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาแล้วนอกจากจะได้เงินต้นแล้วเจ้าของบัญชียังจะได้รับดอกเบี้ยอีกด้วย ซึ่งดอกเบี้ยที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยตามที่แต่ละธนาคารได้กำหนดไว้อีกด้วย ซึ่งเรามาดูกันว่าแต่ละธนาคารฝากประจำดอกเบี้ยสูงเท่าไหร่กันบ้าง เผื่อตัดสินใจได้ว่าคุณจะฝากประจำธนาคารไหนดี ?

  • ดอกเบี้ยเงินฝากออมสิน (ประจำ 12 เดือน) ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 0.50% ต่อปี โดยจะต้องฝากครั้งละไม่น้อยกว่า 1000 บาท ในระหว่างการฝากจะถอนเงินออกมาใช้ก็ได้ แต่ถ้าเงินในบัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน เหลือน้อยกว่า 1000 บาท จะไม่นำมาคิดดอกเบี้ยฝากประจำในครั้งนี้ให้ 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากไทยพาณิชย์ (ประจำ 12 เดือน) ถ้าฝากแบบปกติที่มีสมุดบัญชี จะได้รับดอกเบี้ยที่ 0.40% ต่อปี แต่ถ้าคุณเปิดบัญชีฝากผ่านแอพ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.50% ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการฝากประจำ 12 เดือนของธนาคารออมสินเลย 
  • ดอกเบี้ยเงินฝากกรุงไทย (ประจำ 12 เดือน) อัตราดอกเบี้ยสูงที่ 0.40% ต่อปี เช่นเดียวกับ SCB กำหนดเงินฝากขั้นต่ำที่ 1,000 บาทด้วยเช่นเดียวกัน
  • ดอกเบี้ยเงินฝากกสิกร (ประจำ 12 เดือน) อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคำนวณให้อยู่ที่ 0.40% ต่อปี สำหรับเงินฝากขั้นต่ำอย่างน้อย 1,000 บาท 

จะเห็นได้ว่าสำหรับรูปแบบการฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ยสูงอยู่ที่ 0.50% ต่อปีของธนาคารออมสินซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็ไม่ได้ต่างจากธนาคารอื่นมากเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถตัดสินได้ว่าธนาคารที่ดอกเบี้ยดีที่สุดเป็นของธนาคารใด ต้องดูเงื่อนไขอื่นของธนาคารคู่กันไปด้วย

ฝากเงินเยอะ ๆ ได้ดอกเบี้ยเงินฝากคุ้มหรือไม่ ? 

อย่างที่บอกไปว่าการฝากประจำหรือการฝากเงินเข้าธนาคารถือว่าเป็นการลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ผลกำไรอาจจะไม่ได้มากเท่ากับการลงทุนในรูปแบบอื่น เพราะเงินฝากส่วนใหญ่แล้วจะมีดอกเบี้ยที่ไม่สูงมากนักและไม่ได้คำนวณเงินฝากได้ดอกเบี้ยทุกเดือน แต่จะเป็นการคิดแบบรายปี เพราะฉะนั้นแล้วหากคุณต้องการนำเงินมาฝากเยอะ ๆ แน่นอนว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2567 ทุกธนาคาร ก็ไม่ได้ให้มากนัก ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 0.40% – 0.50% ต่อปี ซึ่งหากคุณต้องการกำไรหรือดอกเบี้ยเยอะ ๆ นำไปลงทุนในรูปแบบอื่นน่าจะเหมาะสมกว่า แต่ถ้าคุณต้องการความมั่นคงและมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บเงินออมไว้ การฝากเงินกับธนาคารยังเป็นรูปแบบที่เหมาะสมอยู่เหมือนเดิม 

ดอกเบี้ยเงินฝากคือผลตอบแทนที่ได้รับจากการฝากเงินกับธนาคารนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำหรือฝากรายเดือน โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนัก เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะให้เลือกฝากประจำหรือฝากเงินแบบไม่ถอนธนาคารไหนดี คงแนะนำได้ว่าธนาคารไหนก็ได้แล้วแต่ความสนใจของผู้ฝากเอง เพราะถ้าจะตัดสินกันที่ดอกเบี้ยอย่างเดียวคงมิอาจตัดสินได้อย่างชัดเจนมากนัก