รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
โครงงาน มาเช้า เข้าแถว ดูแลนักเรียนเรา
10 ส.ค. 2561
Posted by นายธีรพร บุรพรัตน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561