รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
สามัคคี ใส่ใจ วินัยแถว
12 ก.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
เยาวชนสนับสนุน สื่อวัฒนธรรมหมอลำรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ กิจกรรม ชมรมสื่อมวลชนสีขาว