รายงานกิจกรรมโครงงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ แสดงรายการที่สนใจทั้งหมด
การแต่งกายดีตามระเบียบวิทยาลัย
8 พ.ย. 2561
Posted by นายนิตย์นิรันดร์ พิลาไชย
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติแผนกวิชาช่างยนต์